Nabożeństwo do Opatrzności Bożej

Na nabożeństwo do Opatrzności Bożej zapraszamy w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 18.00.

Podczas wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu odmówimy litanię do Opatrzności Bożej, przedstawimy Bogu nasze prośby i dziękczynienia (można je składać przy wejściu do kościoła), pomodlimy do Matki Bożej Opatrzności. Na zakończenie otrzymamy Boże błogosławieństwo.
 

MODLITWY DO MATKI BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Modlitwa 1

Maryjo Dziewico, Niepokalana Matko Bożej Opatrzności,
otaczaj opieką nasze życie i darem łaski dusze nasze uświęcaj.

U Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy
uproś nam przebaczenie naszych grzechów i pojednanie z braćmi.

Przemień do głębi nasze serca, aby stały się mieszkaniem
dla Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wspieraj nas w walce z letniością wiary, egoizmem i pychą,
abyśmy mogli jak najwierniej wypełniać nasze obowiązki i służyć bliźnim.

Tobie się powierzamy, o Maryjo, w naszym pielgrzymowaniu przez ten świat.
Do Ciebie uciekamy się jako do naszej przewodniczki i obrony pośród trudności życia.

Daj naszym sercom przepełnionym lękiem poczucie bezpieczeństwa.
O słodka Matko Bożej Opatrzności, zechciej zwrócić ku nam swój wzrok.

Ty jesteś na tej Ziemi naszą nadzieją.

Bądź dla nas Matką niebieskiej chwały. Amen

Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa 2

Panno Najświętsza, Matko Bożej Opatrzności,
napełnij nasze dusze swoimi łaskami,
kieruj naszym życiem zgodnie z wolą Boga.

Wyjednaj przebaczenie naszych win.
Bądź dla każdego z nas
przewodniczką, obroną, ucieczką.

Pocieszaj nas w codziennych troskach,
ratuj w niebezpieczeństwach,
bądź pewną pomocą w przeciwnościach życia.

Wypraszaj dla nas czystość serca,
aby stało się godnym mieszkaniem
dla Twego Boskiego Jezusa.

Oddal od nas
niedbalstwo, letniość i grzech.

Wspieraj nas we wszelkich potrzebach
duchowych i materialnych
i spraw, byśmy byli godni
szerzyć Twą Opatrzność
na potrzebujących braci i siostry. 

Litania do Bożej Opatrzności

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.
Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego,
Opatrzności Boża, drogo do Nieba,
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw,
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski,
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra,
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych,
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników,
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych,
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie,
Opatrzności Boża, ukojenie serc,
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych,
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia,
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych,
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich,
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot,
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się: Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : OPATRZNOŚCI BOŻA

W: CZUWAJ NAD NAMI1

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej