Fragment muru berlińskiego trafił do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

„Tu jest miejsce dla tego znaku”. Przemówienie kard. Kazimierza Nycza

Podczas uroczystości przekazania fragmentu muru berlińskiego 18 maja dla Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie kard Kazimierz Nycz podkreślił, że jest to odpowiednie miejsce dla tego znaku „jako symbolu wszystkiego, co wydarzyło się w dziejach Europy i świata za sprawą Jana Pawła II, świętego papieża”.

Panie Premierze, Panie Ambasadorze

i wszyscy zebrani uczestnicy tej uroczystości przekazania fragmentu muru berlińskiego dla Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie, przed którym stoimy.

Rzeczywiście stulecie urodzin Jana Pawła II – Karola Wojtyły w Wadowicach jest okazją do tego, by na nowo popatrzeć na wielkie dzieło papieża Jana Pawła II – świętego i tak jak mówimy często – papieża wielkiego. Jest bowiem mur berliński symbolem tego, co  wydarzyło się za pontyfikatu Jana Pawła II i przy właściwej interpretacji,  której przykład dał Pan Ambasador i Pan Premier, rzeczywiście tu jest miejsce dla tego znaku jako symbolu tego, co się  wydarzyło przed i potem w dziejach Europy i świata za sprawą Jana Pawła II, świętego papieża.

Trzeba powiedzieć, że nie dałoby się zrozumieć tego, gdyby nie wymienić dat: rok 1965 – List biskupów polskich do biskupów niemieckich, który w całą dzisiejszą uroczystość bardzo mocno włącza kard. Wyszyńskiego; gdyby nie wymienić daty roku 1978 – wybór papieża z Polski na Stolicę Piotrową; gdyby nie wymienić roku 1979, 1980 kiedy skutkiem tej pierwszej [papieskiej pielgrzymki] było powstanie “Solidarności” po fali strajków w Polsce.

Wreszcie, gdyby nie wymienić dat takich jak 1983 rok – trudna i ważna pielgrzymka Jana Pawła II do naszej Ojczyzny; gdyby wreszcie nie wymienić  symbolicznej daty 4 czerwca 1989 roku i tego wszystkiego, co się potem stało, czego spadkobiercami zostali ci wszyscy, którzy żyli w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie Polska była pierwsza – gdy przyszedł czas wolności dla krajów ciemiężonych przez 45 lat powojennych.  Dopiero w tym kontekście można widzieć upadek muru berlińskiego – symbolu podziału Europy, jako skutek tego wszystkiego, co uczynił papież współpracując ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, tak jak to mocno podkreślił Pan Premier: w Polsce, w świecie i w Europie. W Kościele też.

Znamienną rzeczą jest też, że papież Benedykt XVI senior, który w ubiegły piątek napisał list na stulecie urodzin swojego poprzednika Jana Pawła II, w porządku tych spraw społeczno-europejsko-światowych, wyodrębniając je z całej misji duchowej papieża zwrócił uwagę na to, że tytuł “wielki” przypisywano tym papieżom a było ich tylko dwóch: Leon i Grzegorz w pierwszym tysiącleciu, którzy mieli wielkie zasługi nie w sferze działalności duchowej i duszpasterskiej – to podlega pod świętość jako taką, ale tym papieżom, którzy obronili Rzym przed najazdami Hunów, rozmaitych Wandalów. Przywołuje w tym miejscu Jana Pawła II w jego zasługach dla Europy i dla świata w obronie – z jednej strony przed komunizmem i wymienia w tym kontekście nazwisko m.in. Michaiła Gorbaczowa, który w jakimś sensie wszedł w tę współpracę z papieżem Polakiem, i wymienia także to wszystko, co uczynił dla ochrony przed tym wszystkim, co się nazywa relatywizmem, subiektywizmem czy  – jak to papież często powtarzał – kulturą śmierci. I dlatego mówi Benedykt XVI – wcześniej, czy później świat to doceni i przyzna mu tytuł “wielki”.

W tym kontekście ten kawałek muru berlińskiego, który stanie się jednym z eksponatów Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jest nawiązaniem i do Jana Pawła II na pierwszym miejscu, ale także – nie da się zrozumieć tego symbolu i związanych z nim wydarzeń, bez tego co uczynił Wyszyński razem z Wojtyłą i Kominkiem w roku 1965. Uważam, że w takim podejściu i interpretacji, w jakiej to dziś przedstawiamy, ten nowy eksponat chciałoby się powiedzieć, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ma swoje uzasadnienie.

Dziękuję bardzo Panu Ambasadorowi, że ten symboliczny kawałek muru berlińskiego przekazał Rzeczpospolitej Polskiej, Panu Premierowi, że go przyjął i przekazał do Muzeum. Będziemy w ten sposób powracać do tej historii, która zasługuje na upamiętnienie właśnie w takim dniu, jak dzisiaj w uroczystość stulecia Jana Pawła II, wielkiego papieża Kościoła powszechnego, ale też wielkiego papieża z wielkimi zasługami dla Europy, świata i także naszych krajów, które tu reprezentujemy.

Fragment muru berlińskiego trafił do Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II do Muzeum w Wilanowie został przekazany fragment muru berlińskiego • Akt darowizny przekazał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu Rolf Nikel, ambasador Niemiec w Polsce • W uroczystości wziął udział kard. Kazimierz Nycz.

Zarówno ambasador Niemiec, jak i premier rządu RP podkreślali w przemówieniach rolę, jaką św. Jan Paweł II odegrał w procesie upadku komunizmu, którego wymownym symbolem stał się mur berliński. – Dzięki Janowi Pawłowi II upadł komunizm, jesteśmy mu winni wdzięczność i pamięć oraz czerpać lekcję z jego ogromnej mądrości – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup warszawski zabierając głos dziękował za gest Niemiec. – Dziękuję, ponieważ właśnie tu jest miejsce dla tego znaku, symbolu tego, co się wydarzyło. Upadek komunizmu, upadek muru berlińskiego, dzielącego nie tylko Niemcy, ale i Europę, były skutkiem m.in tego, co czynił papież, współpracując z różnymi ludźmi dobrej woli – zauważył kard. Nycz.

Metropolita warszawski przypomniał słowa następcy Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, zawarte w jego piątkowym liście na stulecie urodzin papieża-Polaka. – Papież senior zauważył, że tak jak historia dodała przydomek „Wielki” dwóm papieżom, dzięki którym Rzym został obroniony przed najazdami barbarzyńców, tak być może nasi potomni nadadzą ten przydomek Janowi Pawłowi II. Oni bronili przed najazdami barbarzyńców, a Jan Paweł II bronił Europy przed barbarzyństwem komunizmu i barbarzyństwem tzw. kultury śmierci – mówił.

Bezpośrednio po uroczystości fragment muru został przetransportowany pod kopułę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie na Wilanowie, gdzie znajduje się Muzeum Mt 5,14. Muzeum powstało dzięki wspólnym staraniom Ministerstwa Kultury oraz Archidiecezji Warszawskiej. Jest multimedialną ekspozycją stałą, przybliżającą postaci dwóch wielkich Polaków: Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Działa od lutego tego roku.

 

Fragment muru berlińskiego trafił do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

W 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II premier Mateusz Morawiecki przekazał do wilanowskiej świątyni wymowny eksponat.

Oryginalny fragment muru waży 3,5 tony. Pochodzi z pierwszego rzędu muru berlińskiego pomiędzy centrum Berlina i dzielnicą Treptow.

Przekazał go w darze polskiemu premierowi Rolf Nikel, ambasador Niemiec w Polsce. Premier postanowił podarować niezwykłą pamiątkę Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. 

To symboliczny eksponat, przypominający wkład obu wielkich Polaków: św. Jana Pawła Ii i Prymasa Tysiąclecia, w pokojowy upadek komunizmu. Symbolem zwycięstwa nad komunizmem stało się zburzenie muru berlińskiego w 1989 r. Jego fragment – betonowy blok – przekazano dzisiaj do wilanowskiego muzeum, w obecności ofiarodawców i kard. Kazimierza Nycza.

– Jan Paweł II, nasz wielki, wspaniały rodak, zmienił historię świata. To dzięki niemu, dzięki Solidarności, upadł komunizm i przez kolejne lata możemy tworzyć wolną Polskę. Jesteśmy wszyscy jemu winni bezbrzeżną wdzięczność, pamięć, ale także powinniśmy czerpać lekcje z jego ogromnej mądrości - mówił Mateusz Morawiecki.

Premier dodał, że Jan Paweł II umiał łączyć spojrzenie na jednostkę z uniwersalizmem. – Jednostkowe, indywidualne doświadczenia z wymiarem światowym, globalnym, społecznym, szerszym – wspólnotowym. On umiał to robić w tak cudowny sposób, że dzięki niemu i ja zrozumiałem – i myślę, że wielu ludzi zrozumiało – że losy jednostki nie tylko w sposób oczywisty są związane z losami szerszych społeczności, narodów, państw, ale że to jacy my jesteśmy, jacy będziemy w przyszłości zależy od jakości tych państw, tych wspólnot – podkreślił premier.

– Oddajemy dziś hołd jednej z największych polskich osobistości wszech czasów. Człowiekowi stulecia – podkreślił ambasador Niemiec.

Jak dodał, papież Jan Paweł II słowami „nie lękajcie się”, dał wszystkim nadzieję i siłę, które były niezbędne, by wolność mogła zwyciężyć. Podkreślił też, że dla Niemców Jan Paweł II jest symbolem wolności naszego kontynentu. – Bez niego pokojowa rewolucja roku 1989 z pewnością nie byłaby możliwa. Bez niego wolność europejska i pojednanie między naszymi narodami nie rozwinęłyby się tak pozytywnie. Wszyscy Europejczycy i z pewnością wszyscy Niemcy są mu winni ogromną wdzięczność – dodał Rolf Nikel.

Ambasador wspomniał również o liście polskich biskupów do biskupów niemieckich z 1965 r., który podpisali m.in. kardynał Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła, a który stał się symbolicznym początkiem pojednania naszych narodów. – Po katastrofie drugiej wojny światowej, którą Niemcy poprzez zbrodniczą napaść zgotowały swoim sąsiadom, a zwłaszcza Polsce, nie sposób przecenić siły moralnej tego listu. Za tę podaną dłoń jesteśmy naszym polskim przyjaciołom także bezgranicznie wdzięczni – mówił ambasador.

Kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup warszawski podziękował za gest Niemiec. – Dziękuję, ponieważ właśnie tu jest miejsce dla tego znaku, symbolu tego, co się wydarzyło. Upadek komunizmu, upadek muru berlińskiego, dzielącego nie tylko Niemcy, ale i Europę, były skutkiem m.in tego, co czynił papież, współpracując z różnymi ludźmi dobrej woli – zauważył kard. Nycz.

Metropolita warszawski przypomniał słowa następcy Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, zawarte w jego piątkowym liście na stulecie urodzin papieża-Polaka. – Papież senior zauważył, że tak jak historia dodała przydomek „Wielki” dwóm papieżom, dzięki którym Rzym został obroniony przed najazdami barbarzyńców, tak być może nasi potomni nadadzą ten przydomek Janowi Pawłowi II. Oni bronili przed najazdami barbarzyńców, a Jan Paweł II bronił Europy przed barbarzyństwem komunizmu i barbarzyństwem tzw. kultury śmierci – mówił.

Otrzymany fragment muru stanie przed wejściem do Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Sama ekspozycja przybliżająca postaci dwóch wielkich Polaków: Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, znajduje się w kopule Świątyni Opatrzności Bożej, Powstała dzięki wspólnym staraniom Ministerstwa Kultury oraz Archidiecezji Warszawskiej. 

Muzeum działa od lutego tego roku. Obecnie, po okresie kwarantanny, od 10 maja jest już dostępne dla zwiedzających.

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej