Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Młodzież, która rozpoczęła naukę w klasie III gimnazjum, informujemy o rozpoczynającym się przygotowaniu do sakramentu bierzmowania.

Zapisy w kancelarii parafialnej i zakrystii po każdej Mszy św.

Katechizm Kościoła Katolickiego

Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. „Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK1285)

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej