Roraty 2019 z kard. Stefanem Wyszyńskim. Radujcie się, Pan jest blisko!

„Takiego Prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat”.
Tak o kard. Wyszyńskim mówił papież Jan Paweł II.

Poznać wielkiego Prymasa, który pomógł nam zachować wiarę i odzyskać upragnioną wolność w najtrudniejszym okresie współczesnych dziejów, to obowiązek każdego Polaka, przede wszystkim najmłodszego. Dlatego przed beatyfikacją sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego chcemy uczestnicząc w roratach poznać jego osobę i życie.

2 grudnia: Kardynał Stefan Wyszyński. Radujcie się! Pan jest blisko!

Pytania

 1. Jak nazywał się kardynał, którego poznamy na tegorocznych roratach?
  Odpowiedź: Kardynał Stefan Wyszyński.

 2. W jakim liście Nowego Testamentu znajdziemy słowa św. Pawła „Radujcie się! Pan jest blisko!”?
  Odpowiedź: W Liście do Filipian.

 3. Kogo nazywamy sługą Bożym?
  Odpowiedź: Osobę, wobec której rozpoczęto proces beatyfikacyjny.

Zadanie

 • Naucz się na pamięć słów: „Radujcie się zawsze w Panu. Pan jest blisko” (Flp 4, 4-5)

Mały Gość Niedzielny

 
3 grudnia: Zuzela. Chrzest Stefka Wyszyńskiego i dzieciństwo nad Bugiem

Pytania 

 1. Jakie imiona mieli rodzice Stefana Wyszyńskiego?
  Odpowiedź: Julianna i Stanisław.

 2. Jakie dwa obrazy Matki Bożej wisiały w domu Wyszyńskich?
  Odpowiedź: obraz Matki Bożej Częstochowskiej i obraz Marki Bożej ostrobramskiej.

 3. W jakiej parafii został ochrzczony Stefan Wyszyński?
  Odpowiedź: W parafii Przemienienia Pańskiego w Zuzeli.

Zadanie

 • Naucz się na pamięć słów: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański” (Iz 11, 1-2)

Mały Gość Niedzielny

4 grudnia: Rodzina Wyszyńskich. Rodzice, Stefek i jego trzy siostry: Nastka, Stasia i Janka

Pytania

 1. Jak miały na imię siostry i brat Stefka Wyszyńskiego? 
  Odpowiedź: Anastazja, Stasia, Janka (brat Wacek)

 2. Co zrobiły siostry, kiedy się wydało, że Stefek spalił ich lalki? 
  Odpowiedź: Prosiły tatę, by darował Stefkowi karę.

 3. Dlaczego tata nie ukarał Stefka? 
  Odpowiedź: Widział, że siostry mu wybaczyły.

Zadania

 • Pomódl się wieczorem razem z najbliższymi.
 • Naucz się na pamięć słów: „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie” (Ps 23, 1)

Mały Gość Niedzielny

5 grudnia: Śmierć mamy. Julianna Wyszyńska umiera, gdy Stefek ma 9 lat

Pytania

 1. Ile lat miał Stefek Wyszyński, kiedy umarła jego mama? 
  Odpowiedź: Dziewięć.

 2. Jak długo Stefek tęsknił za zmarłą mamą?
  Odpowiedź: Do końca życia.

 3. Z kim związał się mocno Stefan Wyszyński po śmierci mamy?
  Odpowiedź: Z Matką Bożą. 

Zadania

 • Pomódl się a dzieci, które już nie mają mamy.
 • Naucz się na pamięć słów: „Pan jest Bogiem i daje nam światło” (Ps 118, 27)

Mały Gość Niedzielny

 
6 grudnia: Uczeń i harcerz. Stefek najbardziej lubił język polski i historię

Pytania:

 1. Dlaczego gimnazjum w Warszawie, do którego chodził Stefek Wyszyński, było wyjątkowe?
  Odpowiedź: Ponieważ w czasie zaborów ni było szkołą państwową z obowiązkowym językiem rosyjskim.

 2. Czego nie lubił uczyć się Stefek?
  Odpowiedź: Matematyki.

 3. Co oznacza skrót ONC?
  Odpowiedź: Ojczyzna – Nauka – Cnota. Było to hasło harcerzy, do których należał Stefan Wyszyński.

Zadanie

 • Naucz się na pamięć słów: „Pan moim światłem i zbawieniem moim” (Ps 27, 1)

Mały Gość Niedzielny

7 grudnia: Stefan Wyszyński księdzem. Pierwsza Msza św. na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej

Pytania

 1. Ile lat miał Stefek, kiedy pierwszy raz pomyślał, że chciałby być księdzem?
  Odpowiedź: Pięć lat.

 2. Dlaczego diakon Stefan Wyszyński nie przyjął święceń kapłańskich razem ze swoimi kolegami?
  Odpowiedź: Nie miał jeszcze 23 lat, czego wymagało prawo, poza tym zachorował na zapalenie płuc.

 3. Gdzie ksiądz Wyszyński odprawił swoją pierwszą Mszę św.? 
  Odpowiedź: Na Jasnej Górze w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

Zadania

 • Pomódl się za kleryków, którzy przygotowują się do kapłaństwa.
 • Naucz się na pamięć słów: „Idźcie do owiec, które poginęły i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10, 6-7)

Mały Gość Niedzielny

 
9 grudnia: Testament walczącej stolicy. Ksiądz Wyszyński – kapelan Armii Krajowej i szpitala powstańczego w Laskach

Pytania

 1. Dlaczego ksiądz Wyszyński zamieszkał w Laskach i co tam robił?
  Odpowiedź: Był poszukiwany przez Niemców. W Laskach był kapelanem.

 2. Jakie słowa wypisane były na nadpalonej kartce, która przyfrunęła do księdza Stefana od strony palącej się Warszawy?
  Odpowiedź: Będziesz miłował...

 3. Jak nazywają się siostry, które do dziś posługują niewidomym w Laskach?
  Odpowiedź: Franciszkanki służebnice Krzyża

Zadania

 • Przypomnij sobie całe przykazanie miłości
 • Naucz się na pamięć słów: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg; On sam przychodzi, aby was zbawić” (Iz 35, 4)

Mały Gość Niedzielny
10 grudnia: Non possumus! Kardynał Wyszyński, prymas Polski broni Kościoła przed rządami komunistów

Pytania

 1. Co oznaczają słowa Non possumus?
  Odpowiedź: Nie możemy.

 2. Na co nie zgodził się prymas Wyszyński?
  Odpowiedź: By rząd, a nie papież decydował, kto zostanie biskupem.

 3. Jak nazywa się obecny prymas Polski?
  Odpowiedź: Arcybiskup Wojciech Polak.

Zadanie

 • Pomódl się dzisiaj za ludzi, którzy rządzą w naszym kraju.
 • Naucz się na pamięć słów: „Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!” (Iz 40, 3)

Mały Gość Niedzielny

11 grudnia: Podstępne aresztowanie. Prymas Polski trzy lata przetrzymywany z dala od ludzi, bez procesu i wyroku

Pytania

 1. Jak długo komuniści więzili Prymasa Wyszyńskiego?
  Odpowiedź: Trzy lata.

 2. Gdzie przetrzymywano Kardynała Wyszyńskiego?
  Odpowiedź: Rywałd, Stoczek Warmiński, Prudnik, Komańcza.

 3. Czym zajmował się więziony Prymas?
  Odpowiedź: modlił się, czytał, pisał, uczył się języków obcych i prowadził dziennik.

Zadanie

 • Pomódl się dzisiaj za przeciwników Kościoła, za tych, którzy poniżają wierzących w Boga.
 • Zaproś na roraty kogoś, kto nie był jeszcze na nich w tym roku ani razu.
 • Naucz się na pamięć słów: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).

Mały Gość Niedzielny

 
12 grudnia: Jasnogórskie Śluby Narodu. Tłumy u Maryi Królowej Polski przyrzekły wierność Bogu, Kościołowi i Ewangelii

Pytania

 1. Gdzie prymas Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu?
  Odpowiedź:

 2. Co na Jasnej Górze przypominało zebranym ludziom, że Prymas jest internowany?
  Odpowiedź:

 3.  Dlaczego prymas Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu?
  Odpowiedź:

Zadanie

 • Naucz się na pamięć słów: „Ja, twój Bóg, ująłem cię za prawicę, mówiąc ci: «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą»” (Iz 41, 13).

Mały Gość Niedzielny

 
Piosenka roratnia

CZEKAM

 

Zamieniam ranne spanie na oczekiwanie!
Zamieniam ranne spanie na oczekiwanie!
Zamieniam ranne spanie na oczekiwanie!
Zamieniam ranne spanie! Jestem tu!

Siądę obok Ciebie, razem poczekamy.
Czuję się tu dobrze jak u Mamy!
Mocno w sercu czuję, zbliża się ten czas,
Kiedy Jezus będzie pośród nas.

Z całego serca wołam: Przyjdź!
Marana tha – na Ciebie czekam.
Chcę jeszcze bliżej Ciebie być.
Marana tha – Jezu przyjdź!
Czekam!

Pokonam zmęczenie i moje niechcenia.
Duch Twój Panie we mnie wszystko zmienia.
Mocno w sercu czuję, zbliża się ten czas.
Kiedy Jezus będzie pośród nas.

Z całego serca wołam: Przyjdź!
Marana tha – na Ciebie czekam.
Chcę jeszcze bliżej Ciebie być
Marana tha – Jezu przyjdź!

Jezus to Światło
Jezus – mój Pan
Jezus Zbawiciel
Jezus – Nadzieja
Jezus to Król
Syn obiecany
Jezus – mój Bóg

Z całego serca wołam przyjdź
Marana tha – na Ciebie czekam.
Chcę jeszcze bliżej Ciebie być
Marana tha – Jezu przyjdź!

Czekam na Ciebie!
 

 

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej