Święto Papieskie

Arcybiskup Wojda w 5. rocznicę wyboru Franciszka: Rozbudźmy misyjnego Ducha (Gość Warszawski)

W Świątyni Opatrzności Bożej została odprawiona Msza św. dziękczynna z udziałem Konferencji Episkopatu Polski w piątą rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Liturgii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Przybyłych do wilanowskiej świątyni gości – członków korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli władz państwowych, księży, siostry zakonne i licznie zgromadzonych wiernych – powitał kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

– Dziś w Świątyni Opatrzności Bożej dziękujemy Panu Bogu za dar Ojca Świętego, za jego inspirujący sposób prowadzenia Kościoła w czasie tych lat pontyfikatu – powiedział kardynał.

Homilię wygłosił metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda. Zwrócił uwagę, że Dzień Papieski, który dziś przeżywamy w związku z 5. rocznicą wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową, „jest nam szczególnie bliski”.

– Papież Franciszek jest nam wszystkim przecież znany. Odwiedził nasz kraj, wziął udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Zgłębiamy jego homilie, wczytujemy się w jego przemówienia i dokumenty. Naszą dzisiejszą celebracją i modlitwą chcemy zatem okazać duchowe, moralne i ludzkie wsparcie Piotrowi naszych czasów. Na jego ramionach spoczywa przecież ogromna odpowiedzialność za Kościół i za wszystkie jego sprawy – mówił.

Dodał, że najważniejszym zadaniem papieża jest „umacnianie w wierze swojej owczarni, którą jesteśmy my wszyscy”. – Ten Dzień Papieski jest również zachętą, abyśmy zgłębiali nauczanie papieża i poznawali lepiej drogę, jaką wytycza Kościołowi na dzisiejsze czasy – kontynuował.

Nawiązując do nauczania papieża Franciszka, kaznodzieja podkreślił, że wśród licznych „palących problemów świata, Kościoła i naszego chrześcijańskiego życia”, jedną z największych trosk Ojca Świętego jest wiara.

– Cała jego posługa ma na celu ożywianie tej wiary i umacnianie w oparciu o Jezusa Chrystusa. Bo kiedy jest żywa życiem Jezusa Chrystusa, wówczas staje się wiarą misyjną, wiarą w drodze – tłumaczył.

Dodał, że wiara i misyjność są ze sobą nierozerwalnie związane. – Wiara się rodzi z głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu i umacnia się, gdy jest przekazywana (RM 2). Stąd też być człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, znaczy być zawsze misjonarzem! – mówił białostocki biskup.

Zwrócił uwagę, że problemem współczesnych czasów jest „wiara, w której Jezus Chrystus jest akceptowany selektywnie”.

– Na tyle, na ile nie każe mi rezygnować z własnych planów i podjąć drogę życia twardo opartą na fundamencie przykazań, oraz na tyle, na ile zaakceptuje moją wolę i nie będzie burzył mojego spokoju i wygodnej egzystencji – wyjaśnił. Tymczasem prawdziwa wiara „wymaga zażyłości z Jezusem”, a każdy chrześcijanin „jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie”.

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że „prawdziwa zażyłość człowieka wierzącego z Jezusem jest zażyłością »w drodze« i sprawia, że podejmuje on wiernie wzór Jezusa i wychodzi głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw”.

– Nie dziwi zatem apel papieża, aby cały Kościół i wszyscy jego członkowie pozostawali w permanentnym stanie misyjnym, i aby na miarę swoich możliwości stawali się misjonarzami. Toteż dlatego papież mówi: „Marzę o »opcji misyjnej«, zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata niż do zachowania stanu rzeczy” (Eg n.27) – mówił hierarcha.

Wyjaśnił, że misjonarzem trzeba być „zawsze i w każdej sytuacji, a nie tylko w jakichś szczególnych okolicznościach”.

– Dar wiary otrzymaliśmy od innych, aby się nim dzielić z innymi – zachęcił. – Trzeba zatem najpierw rozbudzić na nowo w swoim sercu ducha misyjnego i entuzjazm misyjny. Trzeba zacząć odważnie dawać świadectwo własnej wiary. Trzeba uczyć się dostrzegania potrzeb duchowych innych. Jakże wielu wokół nas żyje w stagnacji duchowej, której symptomami są: zmęczenie duchowe, osłabienie wiary, brak zapału apostolsko-misyjnego, brak entuzjazmu ewangelicznego. To jest pole naszego działania misyjnego. Wnośmy w nie Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa! – mówił.

Zwrócił uwagę, że „wyrzutem sumienia” powinien być fakt, iż „tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy wypływającej z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia”.

– Mam nadzieję, mówi papież, że nie będziemy się czuć spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerwy: „Wy dajcie im jeść!” (Mk 6, 37) – cytował nauczanie papieża Franciszka białostocki biskup.

Na zakończenie zachęcił, by „zrobić wszystko, aby nasza wiara była pełna splendoru i entuzjazmu misyjnego”.

List prezydium Episkopatu do papieża Franciszka odczytał abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podczas uroczystości szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski odczytał list premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Nuncjusz papieski na zakończenie liturgii wręczył metropolicie warszawskiemu kard. Kazimierzowi Nyczowi flagę watykańską dla Świątyni Opatrzności Bożej – symbol duchowej łączności ze Stolicą Apostolską.

 
Dziękujemy Bogu za dar papieża Franciszka (KAI)

W 5. rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową została odprawiona uroczysta Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosił abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki. Koncelebrowali biskupi zgromadzeni na 378. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

„Zawsze w rocznicę wyboru papieża Stolica Apostolska obchodzi swoje święto wszędzie tam, gdzie żyje Kościół. Pięć lat temu, mniej więcej o tej godzinie kardynałowie wybrali kolejnego następcę św. Piotra, papieża Franciszka. Duch Święty dał Kościołowi nowego papieża. Dziś w Świątyni Opatrzności dziękujemy Panu Bogu za dar Ojca Świętego. Za jego inspirujący sposób prowadzenia Kościoła w czasie tych lat pontyfikatu” – mówił na rozpoczęcie Mszy św. kard. Kazimierz Nycz.

Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. „Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś św. Piotra głową apostołów i na nim zbudowałeś swój Kościół. Wejrzyj łaskawie na papieża Franciszka i spraw, aby ustanowiony przez ciebie następca Piotra był dla Twojego ludu widzialnym fundamentem jedności, wiary i bratniej miłości” – modlił się nuncjusz.

„Naszą dzisiejszą celebracją i modlitwą chcemy okazać duchowe, moralne i ludzkie wsparcie Piotrowi naszych czasów. Na jego ramionach spoczywa przecież ogromna odpowiedzialność za Kościół i za wszystkie jego sprawy. Jego najważniejszym zadaniem jest umacnianie w wierze swojej owczarni, którą jesteśmy my wszyscy” – mówił w homilii abp Tadeusz Wojda.

Metropolita białostocki podkreślił, że dzień ten jest również zachętą, aby zgłębiać nauczanie papieża, które dotyka wielu palących problemów świata, Kościoła i życia chrześcijańskiego. „Ale spośród nich, to właśnie wiara członków Kościoła jest jedną z największych trosk papieża. Cała jego posługa ma na celu ożywienie wiary i umacnianie w oparciu o Jezusa Chrystusa. Bo kiedy jest żywa życiem Jezusa Chrystusa wówczas staje się wiarą misyjną, wiarą w drodze” – powiedział metropolita białostocki. Zauważył również, że wiara i misyjność są ze sobą nierozerwalnie związane. „Wiara się rodzi z głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu i się umacnia gdy jest przekazywana. Stąd też być człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem znaczy być zawsze misjonarzem!” – podkreślił.

Metropolita białostocki zwrócił też uwagę iż prawdziwa zażyłość człowieka wierzącego z Jezusem jest zażyłością „w drodze”. „Sprawia, że podejmuje on wiernie wzór Jezusa i wychodzi głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw” – stwierdził abp Wojda.

Przypomniał również apel papieża o to, aby cały Kościół i wszyscy jego członkowie pozostawali w permanentnym stanie misyjnym i stawali się misjonarzami. „Misjonarzem trzeba być zawsze i w każdej sytuacji, a nie tylko w jakichś szczególnych okolicznościach. Dar wiary otrzymaliśmy od innych, aby się nim dzielić z innymi” – powiedział metropolita białostocki i dodał, że trzeba na nowo rozbudzić w swoim sercu ducha misyjnego i entuzjazm misyjny oraz zacząć odważnie dawać świadectwo własnej wiary.

Abp Wojda apelował również, aby ofiarować wszystkim życie Jezusa Chrystusa. „Jeśli coś ma nas niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy wypływającej z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia” – zaznaczył.

Metropolita białostocki wskazał, że jesteśmy nieustannie wzywani, by stać się chlebem i karmić duchowo innych, by stać się „amforą i sycić wodą życia spragnionych”. „To prawda, że niekiedy ta posługa przekształca się w ciężki krzyż, ale właśnie na krzyżu Pan, przebity, oddał się nam jako źródło wody żywej. Wdzięczni za ten dar wody żywej, zróbmy wszystko, aby nasza wiara była pełna splendoru i entuzjazmu misyjnego” – zakończył hierarcha.

Na zakończenie Mszy odczytano również list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do Ojca Świętego w piątą rocznicę wyboru na papieża. „Wdzięczni jesteśmy za świadectwo wiary i miłości do Chrystusa, przy którym zawsze rodzi się i odradza radość, za Kościół posłany na geograficzne i egzystencjalne peryferie świata z orędziem miłosierdzia, za przypomnienie, iż wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami wezwanymi do głoszenia z radością wyzwalającej mocy Ewangelii” – czytamy w liście.

List do Ojca Świętego skierował również premier Mateusz Morawiecki, który został odczytany przez min. Marka Suskiego. Dziękował w nim za udział papieża w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, za kanonizację św. Jana Pawła II oraz za podpisanie dekretu o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego. Życzył również wszelkich łask zdrowia i błogosławieństwa Bożego dla Ojca Świętego.

We Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie wzięli udział biskupi zgromadzeni na 378. Zebraniu Plenarnym KEP oraz biskupi m.in. z Czech, Niemiec, Litwy i Ukrainy, a także prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. W Eucharystii uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych.

KAI

 
Zapowiedź

We wtorek, 13 marca, będziemy obchodzili Święto Papieskie z okazji 5. rocznicy wyboru Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.

O godz. 17.30 w Świątyni  Opatrzności Bożej zostanie odprawiona Msza św. z udziałem Episkopatu Polski w intencji Ojca Świętego, której będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio.

Zapraszamy do udziału w tej uroczystości.

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej