Z Duchem Twoim. Roraty 2018: Pokój

W drugim roku poświęconym w Kościele polskim Duchowi Świętemu materiały roratnie „z Duchem Twoim” przybliżą uczestnikom spotkań adwentowych Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej.

15 grudnia: bł. Poznańska Piątka – POKÓJ
Pytania:
 1. Jakim owocem Ducha Świętego zadziwiali skazani na śmierć chłopcy z tzw. Poznańskiej Piątki?
 2. Co zrobili chłopcy przed wykonaniem wyroku śmierci?
 3. Jak nazywają się chłopcy zwani bł. Poznańską Piątką?

Zadanie:
 1. Zastanów się, czy nie masz kogoś, z kim powinieneś pogodzić się, szczególnie że zbliża się Boże Narodzenie. Pierwszy wyciągnij rękę do zgody.  
 2. Pomódl się za tych, którzy nie potrafią ani przeprosić, ani przebaczyć.
Odpowiedzi:
 1. ...
 2. ...
 3. ...
14 grudnia: bł. Laura Vicuña – ŁAGODNOŚĆ
Pytania:
 1. Co robiła Laura, kiedy dowiedziała się o grzechu swojej mamy?
 2. O co Laura prosiła Pana Boga?
 3. Co powiedział Jan Paweł II podczas beatyfikacji Laury?

Zadania:
 • Pomódl się za swoich rodziców, bo może mają problemy nie do uniesienia, albo za kogoś, kto zgubił drogę do Pana Boga, żeby posłuchał Ducha Świętego i wrócił.

Odpowiedzi:
 1. ...
 2. ...
 3. ...
13 grudnia: Matteo Farina – DOBROĆ
Pytania:
 1. Jakie owoce Ducha Świętego wymienia św. Paweł w Liście do Galatów?
 2. Jaki warunek trzeba spełnić, żeby owocowały w nas dary Ducha Świętego?
 3. Jaki owoc Ducha Świętego wypracował w sobie Matteo?

Zadania:
 1. Znajdź w Piśmie Świętym Nowego Testamentu fragment w liście św. Pawła do Galatów, gdzie wymienione są owoce Ducha Świętego, i naucz się ich na pamięć.
 2. Pomyśl, dla kogo nie potrafisz być dobry, i spróbuj to zmienić.
Odpowiedzi:
 1. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
 2. Trzeba słuchać Ducha Świętego, Jego natchnień, podpowiedzi, trzeba z Duchem Świętym współpracować.
 3. Dobroć.
12 grudnia: Dar bojaźni Bożej – apostołowie i uczniowie. Kocham Boga i nie chcę Go obrazić.
Pytania:
 1. Co to jest bojaźń Boża?
 2. Kogo zadziwili apostołowie Piotr i Jan pełni bojaźni Bożej?
 3. Jakie cechy Boga wymienia prorok Izajasz?

Zadania:
 1. 1. Zapamiętaj słowa apostołów Piotra i Jana: „Czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”.
 2. Pomódl się o dary Ducha Świętego, takie, jakie potrzebne są Tobie i Twojej rodzinie. 
Modlitwa o dar bojaźni Bożej, którą odmawiał św. Jan Paweł II
Duchu Święty, proszę Cię o dar bojaźni Bożej,
abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
11 grudnia: Dar pobożności – Dawid. Wiem, że jestem dzieckiem Boga.
Pytania:
 1. Dlaczego Pan Bóg wybrał Dawida na króla?
 2. Po czym poznać człowieka z darem pobożności?
 3. Od kiedy każdy chrześcijanin jest dzieckiem Boga?

Zadania:
 1. Pomódl się wieczorem za siebie i za swoją rodzinę, żebyście zawsze wszyscy, jak dzieci, trzymali się Pana Boga.
 2. Spróbuj zachęcić do przyjścia na Roraty kogoś, kto jeszcze nie był ani razu.
Odpowiedzi:
 1. Ponieważ podobało Mu się jego serce.
 2. Po tym, że żyje po Bożemu: przestrzega Bożych przykazań, przyjmuje sakramenty, słucha Pana Boga bardziej niż ludzi.
 3. Od chrztu świętego.
Modlitwa o dar męstwa, którą odmawiał św. Jan Paweł II
Duchu Święty, proszę Cię o dar pobożności,
abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością.
10 grudnia: Dar męstwa – Gedeon. Z Bogiem nie boję się nawet śmierci.
Pytania:
 1. Jakiego daru potrzebował Gedeon?
 2. Jak Gedeon pokonał Madianitów?
 3. Co jest potrzebne ludziom, gdy Bóg stawia przed nimi zadania jakby ponad ich siły?


Zadania:

 1. Kiedy boisz się przyznać do Jezusa, zawsze proś Ducha Świętego o dar męstwa.
 2. Przyklej piąty obrazek na planszy roratniej.

Odpowiedzi:
 1. Dar męstwa.
 2. Dobrym wywiadem i hałasem wywołanym dęciem w trąby i rozbijaniem dzbanów.
 3. Zaufanie Bogu.
Modlitwa o dar męstwa, którą odmawiał św. Jan Paweł II
Duchu Święty, proszę Cię o dar męstwa,
aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.
8 grudnia: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Dzisiaj dzieci otrzymały CUDOWNE MEDALIKI NIEPOKALANEJ.

Według słów Najświętszej Maryi Panny wypowiedzianych do Katarzyny Labouré podczas objawienia  27 listopada 1830 r., osoby które noszą Cudowny Medalik dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę.

Pytanie:
 • Jaka dzisiaj jest uroczystość?
Odpowiedź:
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
7 grudnia: Dar rady – Mojżesz. Trafnie, po Bożemu wybieram.
Pytania:
 1. Przez kogo Pan Bóg umacniał Mojżesza w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej?
 2. Jakiego daru potrzebował Mojżesz, kiedy prowadził Izraelitów?
 3. Dlaczego Pan Bóg kazał wybrać Mojżeszowi 70 ludzi?

Zadanie:
 • Kiedy nie wiesz, jak się zachować, co zrobić, co wybrać, co powiedzieć, proś Ducha Świętego o radę.

Odpowiedzi:
 1. Przez Ducha Świętego
 2. Daru rady
 3. Chciał im przekazać ducha Bożego, którego miał Mojżesz
Modlitwa o dar rady, którą odmawiał św. Jan Paweł II
Duchu Święty, proszę Cię o dar rady,
abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował.
 
6 grudnia: Dar umiejętności – Prorocy. Wiem więcej, widzę dalej i kieruję się zasadami wiary
Pytania:
 1. Jak nazywają się ludzie, przez których Bóg mówi do ludzi?
 2. Jaki dar otrzymał prorok Jeremiasz?
 3. Dlaczego Jeremiasz cierpiał z powodu daru, jaki otrzymał od Boga?
 4. Jak nazywa się miasto, w którym mieszkał św. Mikołaj?

Zadania:
 1. Dzisiaj albo w najbliższym czasie zrób coś dobrego w domu albo w szkole, tak jak św. Mikołaj, nierozpoznany.
 2. Poproś Ducha Świętego o odwagę, byś w każdej sytuacji umiał postępować tak, jak uczy Jezus.
 3. Na stronie internetowej Małego Gościa posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

Odpowiedzi
 • Prorocy
 • Dar umiejętności
 • Ponieważ ludzie nie chcieli słychać prawdy, którą przekazywał im w imieniu Boga
 • Mira
   
Modlitwa o dar umiejętności, którą odmawiał św. Jan Paweł II
Duchu Święty, proszę Cię o dar umiejętności
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
5 grudnia: Dar rozumu – Abraham. We wszystkim biorę pod uwagę wolę Boga
Pytania:
 1. Dlaczego Sara śmiała się, kiedy Bóg obiecał, że urodzi syna?
 2. Jak nazywał się syn Abrahama i Sary?
 3. Do czego jest nam potrzebny dar rozumu?
 
Zadania:
 1. Przyklej obrazek na planszy roratniej.
 2. Pomódl się za rodziców, którzy nie potrafią doczekać się narodzin dziecka.
 3. Na stronie internetowej Małego Gościa posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

Odpowiedzi:
 1. Ponieważ ona i jej mąż byli już ludźmi w podeszłym wieku
 2. Izaak
 3. By zrozumieć tajemnice Boga, Jego plan
Modlitwa o dar rozumu, którą odmawiał św. Jan Paweł II
Duchu Święty, proszę Cię o dar rozumu
do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej.
4 grudnia: Dar mądrości – Józef Egipski. Patrzę na ludzi i świat oczami Boga
Pytania:
 1. Który z proroków Starego Testamentu zapowiadał zstąpienie Ducha Bożego z Jego darami?
 2. Jaki dar otrzymał Józef Egipski?
 3. Jak Pan Bóg poprzez dar dany Józefowi wypełnił swój plan?
 
Zadania:
 1. Przyklej obrazek na planszy roratniej.
 2. Naucz się na pamięć siedmiu darów Ducha Świętego.
 3. Na stronie internetowej Małego Gościa posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

Odpowiedzi:
 1. Izajasz
 2. Dar mądrości
 3. Izraelici zamieszkali w Egipcie, stali się wielkim narodem. Stamtąd Bóg wyprowadził ich do ziemi obiecanej
Modlitwa o dar mądrości, którą odmawiał św. Jan Paweł II
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości
do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych.
 
3 grudnia: Z Duchem Twoim. Przyjdź, Panie Jezu.
Pytania:
 1. Co oznacza słowo Adwent?
 2. Co oznaczają słowa Rorate caeli desuper?
 3. W jakich znakach dawał się poznać Duch Święty?
 
Zadania:
 1. Znajdź i przygotuj w domu najlepsze miejsce dla dekoracji roratniej.
 2. Przypomnij sobie siedem darów Ducha Świętego.
 3. Na stronie internetowej Małego Gościa posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

Odpowiedzi:
 1. Przyjście, nadejście
 2. Spuście rosę, niebiosa
 3. Pomienie, szum wiatru, gołębica
 

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej