Zakończenie Parafiady w Świątyni Opatrzności Bożej

Parafiada to tygodniowe święto sportu, kultury i wiary, które dobiegło końca. W piątek wieczorem uczestnicy tegorocznej Jubileuszowej 30. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży udali się z pielgrzymką do Świątyni Bożej Opatrzności na Eucharystię przy grobie śp. o. Józefa Jońca, twórcy ruchu parafiadowego. Po Mszy św. przy grobie pijara złożono kwiaty.

W tym roku w Parafiadzie uczestniczyło 56 reprezentacji zagranicznych i 31 krajowych z 7 państw: Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rosji, Niemiec i Polski. Reprezentowali swoje parafie, kluby sportowe, placówki oświatowe i organizacje polonijne. Ogólna liczba osób na Parafiadzie to 1491, w tym 1150 zawodników i 170 opiekunów. Komitet Organizacyjny liczył 171 osób, w tym 80 wolontariuszy.

Parafiada opiera się na greckiej triadzie: stadion – teatr – świątynia. Stadion to 13 dyscyplin, 16 konkurencji, starty indywidualne i grupowe. Teatr to konkursy, warsztaty i możliwość zwiedzania stolicy. Świątynia to poranna Eucharystia, wieczorna modlitwa i namiot adoracji.

Komisja Pastoralna przygotowała swoiste rekolekcje parafiadowe „Owoce Ducha Świętego”. Program obejmował wspólną Eucharystię i wieczorny apel połączony z wprowadzeniem w formie etiudy teatralnej oraz adorację Najświętszego Sakramentu w specjalnym namiocie. Wyjątkowa była modlitwa o pokój – połączenie audiowizualne z żołnierzami z misji wojskowej w Afganistanie.

Na Parafiadzie prowadzona jest klasyfikacja generalna w każdym z trzech filarów: stadion, teatr, świątynia. Nagroda dla najwszechstronniejszej reprezentacji wędruje do zespołu, który zdobył najwięcej punktów w każdym z filarów.

Na zakończenie o. Tomasz Olczak, Prezes Stowarzyszenia Parafiada podziękował: członkom Komitetu Organizacyjnego, w tym wolontariuszom, Opiekunom wszystkich reprezentacji, serdecznie pozdrowił młodzież i zaprosił na kolejną Parafiadę już za rok. Po wypowiedzeniu formuły – Jubileuszową 30. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży uważam za zamkniętą – wygaszono znicz parafiadowy.

 
Zapowiedź

Msza św. przy grobie o. Józefa Jońca będzie ostatnim punktem programu 30. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Jubileuszowa Parafiada rozpoczęła się wczoraj w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach.

Parafiada to święto sportu, kultury i wiary, stąd trzy komisje, odpowiednio: sportowa, kulturalna i pastoralna.

Jej założycielem jest o. Józef Joniec, który od 1988 r. tworzył i propagował ruchu parafiadowy, którego głównym przesłaniem było wychowanie młodego pokolenia poprzez wiarę, kulturę i sport, zgodnie z zaczerpniętą ze starożytnej Grecji triadą: świątynia – teatr – stadion. W 1992 r. założył Stowarzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza, którego celem jest promocja i realizacja parafiadowego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w Świątyni Opatrzności Bożej w piątek 13 lipca, o godz. 20.00.
 

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej