Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

20 lutego – 25 marca 2019 r.

20 lutego – indywidualne rozpoczęcie 33 dniowych ćwiczeń duchowych

Okres ćwiczeń duchowych wiąże się z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki pt. „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort”.

Tego dnia osoby chętne serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 połączoną z konferencją o. Mihovila Filipovića SMM, przełożonego Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Montfortanów w Polsce.

25 marca – zakończenie ćwiczeń duchowych i zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się uroczysty „Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej mogą uzyskać odpust zupełny.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie, odmawiając Akt Zawierzenia w Kościele lub w kaplicy (zalecane jest przyjęcie Komunii św. tego dnia, ale nie jest to warunek konieczny).

REGUŁA REKOLEKCJI

Rekolekcje zaczynamy indywidualnie w swoich domach i przez 33 dni zgodnie z powyższą książką, czytamy fragmenty przeznaczone do rozważenia na każdy dzień rekolekcji.

Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa.

Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na trzy tygodniowe okresy:

  1. poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, swoje grzechy, słabości i cnoty;
  2. poznajemy godność, przywileje i cnoty Maryi;
  3. poznajemy Jezusa i Jego zbawcze dzieło.

Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

WAŻNE CZTERY DATY

  • 20 lutego (środa) – zaczynamy indywidualne zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi (33 dniowe ćwiczenia duchowe)

    Dla chętnych o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. z konferencją, w której udział weźmie o. Mihovil Filipović SMM, przełożony Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Montfortanów w Polsce.

  • 2 marca (pierwsza sobota miesiąca), godz. 19.00 – konferencja ks. Piotra dotycząca podsumowania pierwszych 12 dni ćwiczeń duchowych na temat kształtowania w sobie cnót: skromności, samozaparcia, pokory, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i prawdomówności.

  • 13 marca (druga środa) – spotkanie modlitewno-formacyjne wspólnoty Rycerzy Niepokalanej wraz z konferencją ks. Piotra dotyczącą następnych 21 dni ćwiczeń duchowych na temat poznawania Chrystusa i Maryi (wzbudzenie w sobie aktu żalu za grzechy; poznawanie naśladowania cnót Matki Bożej i praktykowanie aktów miłości Boga i bliźniego; staranie się o radosne znoszenie cierpień; proszenie Boga o łaskę wybaczania każdej doznanej krzywdy).

  • 25 marca (uroczystość Zwiastowania Pańskiego) – uroczyste zawierzenie się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta podczas Mszy św. o godz. 18.00. Odpust zupełny dla Rycerstwa Niepokalanej. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, do wzięcia udziału w zawierzeniu się Jezusowi przez ręce Maryi. Zaproście również swoich przyjaciół, rodzinę i znajomych. Naprawdę warto!
 

Kontakt do organizatorów

Rycerstwo Niepokalanej


niepokalana.wilanow@gmail.com

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej