CzytelniaFRANCISZEK

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI

O WIERZE

ENCYKLIKA LAUDATO SI'

POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM

ADHORTACJA APOSTOLSKA GAUDETE ET EXSULTATE

O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII GAUDIUM

O GŁOSZENIU EWANGELII W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

ADHORTACJA APOSTOLSKA AMORIS LAETITIA

O MIŁOŚCI W RODZINIE

BULLA MISERICORDIAE VULTUS

USTANAWIAJĄCA NADZWYCZAJNY ROK MIŁOSIERDZIA

BENEDYKT XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE

O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE

ENCYKLIKA SPE SALVI

O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

ENCYKLIKA DEUS CARITAS EST

O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS

 O EUCHARYSTII, ŹRÓDLE I SZCZYCIE ŻYCIA I MISJI KOŚCIOŁA

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O EUCHARYSTII W ŻYCIU KOŚCIOŁA

ENCYKLIKA FIDES ET RATIO

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O RELACJACH MIĘDZY WIARĄ A ROZUMEM

ENCYKLIKA UT UNUM SINT

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O DZIAŁALNOŚCI EKUMENICZNEJ

ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O WARTOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO

VERITATIS SPLENDOR

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O NIEKTÓRYCH PODSTAWOWYCH PROBLEMACH NAUCZANIA MORALNEGO KOŚCIOŁA

CENTESIMUS ANNUS

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SETNĄ ROCZNICĘ ENCYKLIKI RERUM NOVARUM

REDEMPTORIS MISSIO

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O STAŁEJ AKTUALNOŚCI POSŁANIA MISYJNEGO

SOLLICITUDO REI SOCJALIS

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Z OKAZJI DWUDZIESTEJ ROCZNICY OGŁOSZENIA POPULORUM PROGRESSIO

REDEMPTORIS MATER

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI DZIEWICY
W ŻYCIU PIELGRZYMUJĄCEGO KOŚCIOŁA

DOMNUM ET VIVIFICANTEM

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O DUCHU ŚWIĘTYM W ŻYCIU KOŚCIOŁA I ŚWIATA

SLAVORUM APOSTOLI

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W TYSIĄCSETNĄ ROCZNICĘ DZIEŁA EWANGELIZACJI ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO

LABOREM EXERCENS

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O PRACY LUDZKIEJ

DIVES IN MISERICORDIA

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O BOŻYM MIŁOSIERDZIU

REDEMPTOR HOMINIS

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej