Nowenny i litanie

Litania do św. Maksymiliana

Święty Maksymilianie, wielki miłośniku Boga,
Święty Maksymilianie, nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, apostole Niepokalanej Pośredniczki Łask,
Święty Maksymilianie, założycielu Rycerstwa Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, apostole Cudownego Medalika – módl się za nami

Litania do św. Andrzeja Boboli

Św. Andrzeju Bobolo
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza
Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny
Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego
Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny – módl się za nami

Litania do św. Brata Alberta

Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę,
Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna,
Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich,
Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie,
Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom – módl się za nami

Litania do św. Stanisława Papczyńskiego

O. Stanisławie Papczyński,
O. Stanisławie, założycielu Zakonu Maranów,
O. Stanisławie, Chorąży Niepokalanej Dziewicy,
O. Stanisławie, mężu zraniony strzałami Boskiej Miłości,
O. Stanisławie, światło wszystkich nauczycieli – módl się za nami

Litania do św. Urszuli Ledóchowskiej

Święta Urszulo, która umiałaś wierzyć bez zastrzeżeń,
Święta Urszulo, która umiałaś miłować wśród doświadczeń,
Święta Urszulo, która umiałaś ufać wbrew nadziei,
Święta Urszulo, która wzrastałaś w promieniach Eucharystii,
Święta Urszulo, która u stóp Ukrzyżowanego czerpałaś siłę w cierpieniu – módl się za nami

Litania do św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Uwielbiający Boga w Trójcy Przenajświętszej,
Bezgranicznie ufający Opatrzności Bożej,
Wierny sługo Najwyższego Kapłana,
Gorliwy czcicielu Najświętszej Eucharystii,
Pasterzu przeniknięty duchem Ewangelii – módl się za nami

Litania do św. Józefa Sebastiana Pelczara

Święty Józefie Sebastianie
Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu
Natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego
Krzewicielu czci Niepokalanej Dziewicy
Gorliwy czcicielu i miłośniku Matki Bożej Królowej Polski – módl się za nami

Litania do bł. Edmunda Bojanowskiego

Błogosławiony Edmundzie, odbicie miłości Ojca,
Błogosławiony Edmundzie, ufający Bożej Opatrzności,
Błogosławiony Edmundzie, gorliwy wielbicielu Eucharystii,
Błogosławiony Edmundzie, czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej,
Błogosławiony Edmundzie, szukający pocieszenia u Matki Bożej Góreckiej – módl się za nami.

Litania do bł. Honorata Koźmińskiego

Bł. Ojcze Honoracie, patronie życia ukrytego,
Bł. Honoracie, polski Franciszku,
Bł. Honoracie, dobrowolny więźniu konfesjonału,
Bł. Honoracie, orędowniku polskiego Kościoła,
Bł. Honoracie, odnowicielu ideału franciszkańskiego – módl się za nami.

Litania do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele
Święty Michale książę przesławny
Święty Michale dzielny w walce
Święty Michale pogromco szatana
Święty Michale postrachu złych duchów – módl się za nami!

Modlitwy do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, całkowicie oddany Chrystusowi przez Maryję. W mocy Ducha niosłeś ludziom orędzie o Ojcu bogatym w miłosierdzie. Dziękujemy za świadectwo twego świętego życia i każdy dar otrzymany od Boga przez twoje wstawiennictwo.
Wspieraj nas nadal w pielgrzymce wiary. Prowadź do Jezusa, ucz odpowiedzialności za Kościół i świat, pomóż realizować powołanie, dodawaj siły w walce z grzechem i wspieraj w dążeniu do świętości.

Modlitwa dziękczynna za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju.

Modlitwy do św. Maksymiliana

» Do św. Maksymiliana, za rodzinę
» Do św. Maksymiliana, męczennika miłości
» Do św. Maksymiliana, świadka Ewangelii
» Do św. Maksymiliana, męczennika miłości
» Do św. Maksymiliana, świadka Ewangelii

Modlitwy za przyczyną św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Boże, których w swej świętej Opatrzności prowadził świętego Zygmunta Szczęsnego drogami ewangelicznej miłości, spraw, abyśmy za jego przykładem, wiernie służąc rodzinie ludzkiej, przyczyniali się do kształtowania nowego świata, opartego na zasadach chrześcijańskiego braterstwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwy do św. Andrzeja Bobili

» Modlitwa do św. Andrzeja Bobili
» Modlitwa za Ojczyznę
» Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski
» Modlitwa do św. Andrzeja Boboli wielkiego orędownika Polski
» Modlitwa o miłość do Chrystusa
» Modlitwa za Ojca Świętego

Modlitwa za przyczyną bł. Edmunda Bojanowskiego

Boże, Ojcze Niebieski, dawco i źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski...

Modlitwa o nawrócenie za przyczyną bł. Honorata Koźmińskiego

Błogosławiony Honoracie, na Tobie spoczęło kiedyś Oblicze Boże, dając początek ewangelicznej drodze nawrócenia. Dopomóż mi, Ojcze, abym w doświadczeniu kruchości mojej wiary wracał pamięcią do pierwszego spojrzenia Jezusa zapraszającego mnie na drogę życia chrześcijańskiego. Naucz mnie czerpać codzienną moc do przemiany serca z blasku Jego Oblicza obecnego w Eucharystii, w Słowie i drugim człowieku.

Modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa Sebastiana Pelczara

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci.

Modlitwy za przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego

Błogosławiony Ojcze Stanisławie Papczyński, miłosierny orędowniku do Boga za wzywającymi twej pomocy, któryś tyloma cudami litość Twoją nad wszelką nędzą ludzką okazał, i dotąd łaski okazujesz, wyjednaj mi Ojcze litościwy łaskę..., o którą proszę, a której dobro duszy mej i ciała bardzo potrzebuje.

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej