Archiwum

Rok:
Miesiąc:

26. niedziela zwykła. Unikać okazji do grzechu

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Wieczór dla Jezusa – przyjdź 28 września

„Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę”. (Iz 66, 13a)
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę o łaskę pojednania, uzdrowienia i uwolnienia, a także dziękczynienia i uwielbienie JEZUSA.

Nowenna do św. Faustyny Kowalskiej

Dziś rozpoczyna się nowenna do św. Faustyny Kowalskiej, której wspomnienie obchodzić będziemy 5 października. » Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnice Miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i chwały, abym jak Ty dawał ją poznać całemu światu.

Kurs przedmałżeński

Kurs w formie 10 cotygodniowych spotkań zakończonych dniem skupienia. Kurs odbywać się będzie we wtorki o godz. 19.00 w sali Instytutu Papieża Jana Pawła II.
Pierwsze spotkanie: 25 września 2018 r.

Dziś 65. rocznica uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego

Dokładnie 65 lat temu, 25 września 1953 r. w święto patrona stolicy bł. Władysława z Gielniowa, został bezprawnie aresztowany Prymas Stefan Wyszyński. Trzy lata internowania, cierpienia i szykany miały zniszczyć jego autorytet i Kościół w Polsce, a paradoksalnie wydały duchowe owoce.

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)

Wiele w naszej codzienności nosimy pragnień, wiele jest sposobów, aby je wypełnić, ale czy to wystarczy?
Jezus zaprasza Cię na wyjątkowe spotkanie słowami: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7,37)

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

W niedzielę 23 września o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej odprawi Mszę św. dla Rady Polonii Świata. Następnie zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa i złożone kwiaty przy grobie prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

25. niedziela zwykła. Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Eucharystia na zakończenie V Zjazdu Polonii Świata

Burzliwa historia naszej Ojczyzny sprawiła, że na całym świecie żyje około 20 milionów osób pochodzących z Polski (nowa emigracja) lub mających polskie korzenie. Ci ostatni to potomkowie Wielkiej Emigracji, jaka po powstaniu listopadowym stała się jednym z największych ruchów migracyjnych nowożytnej Europy.

Twoja krew – moje życie

Co minutę w Polsce potrzebny jest litr krwi, bo jak dotąd jest ona najpotężniejszym lekiem, znanym współczesnej medycynie. Środkiem niezastąpionym, którego nie potrafi wyprodukować żadne laboratorium.

Pierwszy chaczkar dla upamiętnienia Jana Pawła II

Z okazji 100. rocznicy ustanowienia pierwszej Republiki Armenii oraz 40. rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II Ambasada Republiki Armenii w Polsce, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Centrum Opatrzności Bożej zapraszają na uroczystą ormiańsko-katolicką Mszę św. dziękczynną

Eucharystia w rycie ormiańskokatolickim. Poświęcenie chaczkaru

Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył abp Rafaël Minassian, ordynariusz Europy Wschodniej dla Ormian katolików • Kard. Nycz: Niech ten chaczkar będzie znakiem bliskości, współpracy i serdeczności między nami, między Polakami i Ormianami.

Nowenna do św. Michała Archanioła

Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

Dar świętości jaśnieje dziś w Kościele szczególnym pięknem

Święty Zygmunt Szczęsny Feliński w każdej sytuacji zachował niewzruszoną ufność w Bożą Opatrzność i tak się modlił: «O Boże, nie od udręczeń i trosk tego świata nas ochraniaj (...) pomnażaj tylko miłość w sercach naszych i daj, abyśmy przy najgłębszej pokorze zachowali nieograniczoną ufność w pomoc i miłosierdzie Twoje».

24. niedziela zwykła. Zapowiedź męki Chrystusa

«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

Wszystkie drogi prowadzą do dziękczynienia

Trzy wielkie rocznice, trzech świętych Patronów i trzy trasy rowerowe. Na zakończenie wszystkie grupy pielgrzymów spotkają się w Świątyni Opatrzności Bożej na Mszy św., która rozpocznie się o godz. 19.18. Tak zaznaczymy naszą radość ze stulecia niepodległości!

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . . . . | 27 |  

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej