Żywy Różaniec

ŻYWY RÓŻANIEC DOROSŁYCH

Zaprzysiężenie pierwszej Róży miało miejsce w 2011 roku. Obecnie wspólnota Żywego Różańca liczy trzy Róże:

  1. pod wezwaniem św. Jana Pawła II
  2. pod wezwaniem Matki Bożej, Jasnogórskiej Pani
  3. pod wezwaniem św. Pio.

Wspólnotę Żywego Różańca łączą więzy przyjaźni i wzajemnej odpowiedzialności – każdy modli się za każdego. Pod koniec roku, członkowie otrzymują rozpisane na cały nowy rok intencje i harmonogram tajemnic różańcowych na poszczególne miesiące. Zmiana tajemnic ma miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w tym dniu również za członków Żywego Różańca jest odprawiana w Świątyni Msza św. Uczestnictwo we wspólnocie modlitewnej jest nieodpłatne, a codzienne odmawianie jednego dziesiątka różańca nie takie czasochłonne. Odruch systematycznej modlitwy pojawia się bardzo szybko. Relacje członków wspólnoty są nieodpartym dowodem na łaski jakie wypraszają dla siebie i bliskich, wystarczy ziarenko wiary, niczym jeden paciorek z różańca, aby zaufać słowom świętych:

  • To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie. (Obietnica Matki Bożej przekazana przez bł. Alana de Rupe)
  • Nie ma problemu w życiu, którego by nie można było rozwiązać za pomocą różańca (św. Łucja)
  • Z ta bronią nie rozstawaj się nigdy. Zawsze odmawiaj różaniec. (św. o. Pio)
  • Proszę Was odmawiajcie różaniec. (św. Jan Paweł II)

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca posiadają na mocy indultu Stolicy Apostolskiej przywilej dostąpienia odpustu zupełnego, osiem razy w roku pod zwykłymi warunkami.

Każda Róża Różańcowa składa się z dwudziestu osób. Wspiera ją zelator, który współdziała z założycielką i ks. Proboszczem. Nowe Róże składają w kościele uroczystą przysięgę. Imiona członków są zapisywane w Księdze Żywego Różańca, co obliguje do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca wraz z intencjami, w miarę możliwości do udziału raz w miesiącu we Mszy św. za Żywy Różaniec, do włączania się w działania na rzecz parafii, do rozszerzania czci NMP, do udziału w ewentualnym pogrzebie członka Żywego Różańca.

Obecnie powstaje czwarta Róża Różańcowa, pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza, ze względu na planowane umieszczenie relikwii Świętego w Świątyni. Zachęcamy osoby dorosłe do przystąpienia do tej Róży, szczególnie dziadków i rodziców zatroskanych o los swoich dzieci. Ten Święty jest nadzwyczaj hojny, jako patron wyprasza dostatek i mądrość tak potrzebną w gąszczu pułapek dzisiejszego świata. Zapisy można kierować e-mailowo: honorata.rozaniec@gmail.com lub na adres parafii: parafia@centrumopatrznosci.pl.

Każda nowa Róża może mieć swoje intencje, za które 20 osób codziennie będzie się modlić na dziesiątku różańca.

Wymienione na wstępie Róże Różańcowe Wspólnoty w tym roku modlą się w intencjach:

  • Aby miłość, pokój, uzdrowienie, mądrość, dostatek i wszelkie łaski, którymi pragnie obdarzać nas Bóg, były obecne w naszej doczesności względem nas, kapłanów i wiernych z parafii, w Świętej Opatrzności Boga, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
  • Pozdrawiają NMP – Bądź pozdrowiona Maryjo bez grzechu poczęta i krótko proszą patronów i patronki o modlitwę także św. Michała Archanioła.
  • Dołączają się do próśb w Intencjach Papieskich, rozpisanych na poszczególne miesiące za Kościół na całym świecie.

Wspólnota Żywego Różańca spotyka się na wspólnych biesiadach z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego.

Planowane są jednodniowe pielgrzymki do Sanktuariów Kultu Maryjnego.

Wszystkim, którzy przeczytali powyższą informacje o Żywym Różańcu Dorosłych, niech Miłosierny Pan Bóg błogosławi, otacza miłością i zdrowiem.

Szczęść Boże

Cookies

Ta strona korzysta z plików Cookies. Więcej w Polityce Prywatności. - więcej