Aktualności

Sejm ustanowił rok 2021 ROKIEM KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie jego prawa – napisano w uchwale ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Sejm przyjął uchwałę w piątek. Za uchwałą głosowało 387 posłów, 48 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu.Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. Przed II wojną światową prowadził między innymi pracę społeczno-oświatową w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych i zorganizował Katolicki Związek Młodzieży Robotniczej. W czasie II wojny światowej był kapelanem szpitala powstańczego w Laskach i okręgu Żoliborz Armii Krajowej. (fragment uchwały)


Jak napisano, „w 1946 roku mianowany przez Papieża Piusa XII biskupem lubelskim, a w 1948 roku arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim”. „Prymas Wyszyński był twórcą Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego oraz inicjatorem obchodów Millenium – Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku, które wzmacniały więź Narodu z Kościołem katolickim i przypominały o wielkiej tradycji państwowości polskiej. Sprawował posługę Prymasa Polski do 1981 roku. Doczekał się powstania NSZZ Solidarność, a dzięki Jego zdecydowanemu wsparciu powstał zjednoczony związek rolniczy i zalegalizowany NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność” – wskazano.

W uchwale przypomniano, że kardynał Wyszyński „angażował się nie tylko w życie religijne, ale również w życie społeczne naszego Narodu zagrożonego demoralizacją i powojenną dewastacją życia rodzinnego, brutalną ateizacją ze strony wojującego komunizmu, godzącego także w podstawowe swobody i wolności obywatelskie”. „Jako człowiek głębokiej wiary i miłości do Kościoła i Ojczyzny szukał porozumienia z władzą. Gdy jednak działania władz PRL zagroziły prawom Kościoła i wiernych – usłyszały one zdecydowane Non possumus! Prymas Polski został uwięziony. Stał się symbolem niezłomnej postawy sprzeciwu wobec zła” – podkreślono.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu kardynała Stefana Wyszyńskiego dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku dla Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, ustanawia rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. (fragment uchwały)

Dodano też, że „prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie jego prawa”. „Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który mawiał «Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce». Służył Polsce i występował w Jej imieniu, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. Podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą wartością. Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej. Swoje nauczanie kardynał Stefan Wyszyński opierał na człowieku, którego dobro powinno być centrum życia społecznego i gospodarczego każdej społeczności” – zwrócono uwagę w uchwale.

Rok 2021 będzie upamiętniać także działalność innych Polaków. Również podczas dzisiejszego posiedzenia Sejm – w uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury – w 200-lecie jego urodzin – podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Podobnie uczyniono w stosunku do Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Stanisława Lema.