Aktualności

Wielkanocne życzenia od duszpasterzy

Chrystus Zmartwychwstał! Chcemy dzielić z Wami – naszymi parafianami z Wilanowa i duchowymi parafianami z całego świata – naszą radość z pustego grobu Jezusa. Nasz Pan żyje! To znaczy: śmierć nie ma ostatniego słowa w tym świecie, Bóg jest większy od śmierci. Jego miłość nie jest ograniczona przez doczesny porządek, ale to Miłość – Chrystus nadaje tej rzeczywistości sens.

Życzymy Wam, by Wielkanoc była czasem odnowy wiary. By pośród zamętu codzienności nie zagubić tego wszystkiego, co może jej nadać sens. By niepewności, problemy i cierpienia zostały rozświetlone światłem wielkanocnego poranka, a w sercu zrodziła się prawdziwa nadzieja. By przyjęta od Boga miłość pokonała nienawiść i podziały. Życzymy Wam tego pokoju, którego źródłem jest Zmartwychwstały, a którego świat nam dać nie może.

Niech Boża Opatrzność czuwa nad Wami i Waszymi bliskimi!

Proboszcz i duszpasterze
Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie