Aktualności

Nasza parafia w Rzymie

Poniżej relacja ks. Eli Callegarin i uczestników z parafialnej pielgrzymki do Rzymu, która odbyła się między 28 kwietniem a 3 maja.

Z radością opowiadamy trochę o naszej pielgrzymce do Rzymu. W piątek wieczorem (28 kwietnia) dotarliśmy do Wiecznego Miasta. Już w sobotę rano byliśmy przy grobach papieskich w Watykanie. Święty Jan Paweł II jako pierwszy przyjmował nasze modlitwy, które zanieśliśmy za parafian. Następnie zeszliśmy do krypty, gdzie wyznaliśmy wiarę przy relikwiach św. Piotra. Odwiedziliśmy także grób Benedykta XVI, prosząc o łaski za Jego wstawiennictwem i z nadzieją, że on też zostanie niedługo wyniesiony na ołtarze. W niedzielę Dobrego Pasterza odprawiliśmy Mszę świętą w bazylice Matki Bożej Większej, modląc się o nowe powołania do kapłaństwa z naszej parafii. Tego dnia odwiedziliśmy także bazylikę św. Jana na Lateranie – pierwszą katedrę Rzymu i siedzibę papiestwa – oraz modliliśmy się przy Świętych Schodach z pretorium, po których wchodził Jezus, oddając za nas życie. W poniedziałek rano celebrowaliśmy eucharystię w katakumbach św. Kaliksta, a po południu modliliśmy się przy relikwiach św. Pawła w poświęconej mu bazylice za murami miasta. We wtorek rano spacerowaliśmy po Zatybrzu, gdzie w kościele św. Franciszka odprawiliśmy Mszę świętą za naszego Papieża. W kościele tym do dziś znajduje się kamień, na którym święty z Asyżu modlił się i spał, gdy przebywał w Rzymie. W środę rano już wracaliśmy do Warszawy pełni wdzięczności Bogu za tę pielgrzymkę.

Sia lodato Gesù Cristo!
Ks. Elia Callegarin i pielgrzymi

Więcej zdjęć na >> oficjalnym profilu naszej parafii na FB!