Aktualności

Uroczyste wprowadzenie relikwii

W najbliższych dniach do naszej Świątyni zostaną wprowadzone kolejne relikwie polskich świętych i błogosławionych. Zachęcamy do wzięcia udziału w uroczystościach!

W sobotę, 10 czerwca podczas Mszy świętej o 12.00 zostaną wprowadzone relikwie św. Józefa Bilczewskiego (1860–1923). Był profesorem teologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w 1900 roku został mianowany na arcybiskupa lwowskiego. Był mężem modlitwy. Ufundował wiele kościołów, kaplic i szkół. Szczególnie zabiegał o rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny w tytule „Królowa Polski”. Beatyfikowany przez św. Jana Pawła II w 2001 roku we Lwowie, a kanonizowany w 2005 roku w Rzymie przez Benedykta XVI. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 23 października.

W niedzielę, 11 czerwca także podczas Mszy świętej o 12.00 zostaną wprowadzone relikwie bł. Zofii Czeskiej (1584–1660). W wieku 16 lat została wydana za mąż za Jana Czeskiego, po sześciu latach małżeństwa została bezdzietną wdową. Pomimo urody i zamożności nie wyszła ponownie za mąż. Poświeciła życie pełnieniu dzieł miłosierdzia zwłaszcza poprzez dzieło kształcenia i wychowywania młodych pokoleń. Zajmowała się zwłaszcza osieroconymi lub pochodzącymi z ubogich rodzin dziewczętami. Na początku XVII wieku w swoim domu w Krakowie zorganizowała pierwszą szkołę dla dziewcząt. Chcąc zapewnić trwałość swemu dziełu, Zofia założyła nowe zgromadzenie zakonne: Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (prezentki). Została ogłoszona błogosławioną w 2013 roku w Krakowie przez reprezentującego papieża Franciszka kard. Angelo Amato. Jej wspomnienie liturgiczne przypada 15 maja.