Grafik spowiedzi / Schedule of confessions

W czasie wakacji (do końca sierpnia) spowiedź w tygodniu po zgłoszeniu do księdza odprawiającego Mszę świętą przed lub po Mszy (prosimy o zgłoszenie się w zakrystii).

During the vacations (until the end of August), confessions are heard during the week upon request to the priest celebrating Mass before or after Mass (please ask at the sacristy).