Chrzest Święty

KIEDY UDZIELAMY SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO W NASZEJ PARAFII?
– w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o 12.00 (rodzice i chrzestni uczestniczą we Mszy, a po niej sprawowany jest sakrament),
– w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o 12.00
W wyjątkowych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia sakramentu chrztu świętego w sobotę po Mszy świętej o 12.00 (za wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca i innych uroczystości odbywających się w Świątyni).

Termin chrztu jest ustalany w kancelarii parafialnej. Nie ustalamy terminu chrztu telefonicznie, ani drogą elektroniczną. Zgłoszenie chrztu powinno się odbyć napóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu świętego.


JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?
– wydrukowany i wypełniony „Formularz Przed Chrztem Dziecka” (do pobrania),
– akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu),
– odpis aktu małżeństwa sakramentalnego rodziców (jeśli zostało zawarte),
– zgoda parafii aktualnego miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych na pełnienie przez nich tej funkcji (można donieść przed chrztem),
– jeżeli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii: zgoda z parafii miejsca zamieszkania na chrzest poza własną parafią.

Ważnym elementem przygotowania do chrztu świętego jest też udział obojga rodziców i chrzestnych (o ile to możliwe) w konferencji przedchrzcielnej. W okresie lipiec–wrzesień odbywają się w drugą i czwartą sobotę miesiąca o 19.00 w budynku Instytutu Papieża Jana Pawła II (sala konferencyjna I). W konferencji powinni też wziąć udział parafianie, którzy będą chrzestnymi w innej parafii. Daty konferencji w roku 2024: 13 lipca, 27 lipca, 10 sierpnia, 24 sierpnia, 14 września, 28 września.

Zachęcamy do roztropnego wybierania chrzestnych tak, by mogli być wzorem życia wiary dla powierzonych ich opiece dzieci i wsparciem dla rodziców w wychowaniu dziecka w wierze. Nie mogą być chrzestnymi osoby żyjące stale i dobrowolnie w stanie grzechu ciężkiego (np. w powtórnym związku małżeńskim, mieszkające razem przed ślubem) lub nie przystępujące do sakramentu pokuty z innych powodów.


W DNIU CHRZTU ŚWIĘTEGO
W dniu chrztu świętego rodzice i chrzestni razem zgłaszają się w zakrystii kościoła (wejście przez kaplicę Najświętszego Sakramentu, po prawej stronie od ołtarza głównego w górnym kościele) 30 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej w czasie której lub po której odbywa się chrzest. Powinni posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i złożyć podpisy w dokumentach kościelnych.

Fotografowie powinni uzyskać zgodę na fotografowanie od kapłana, który będzie przewodniczył obrzędom. Zdjęcia można wykonywać wyłącznie podczas obrzędu chrztu świętego, nie można robić zdjęć w innych momentach Mszy świętej.


DO PRZYJĘCIA ZADANIA RODZICA CHRZESTNEGO MOŻE BYĆ DOPUSZCZONY TEN, KTO:
– ukończył szesnaście lat,
– jest katolikiem, bierzmowanym i prowadzi życie zgodne z wiarą, w tym regularnie przystępuje do sakramentów świętych,
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej ani nie dokonał aktu apostazji,
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Osoba zainteresowana pełniem zadania rodzica chrzestnego powinna pojawić się na rozmowie duszpasterskiej osobiście w kancelarii parafialnej (w godzinach funkcjonowania).

W naszej parafii obowiązkiem jest także uczestniczenie kandydatów do pełnienia zadania chrzestnego w jednej konferencji przedchrzcielnej. W okresie lipiec–wrzesień odbywają się w drugą i czwartą sobotę miesiąca o 19.00 w budynku Instytutu Papieża Jana Pawła II (sala konferencyjna I). Daty konferencji w roku 2024: 13 lipca, 27 lipca, 10 sierpnia, 24 sierpnia, 14 września, 28 września.

Zaświadczenie jest wydawane po odbyciu rozmowy i udziale w konferencji przedchrzcielnej.

IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

PRZEPISY KPK ODNOŚNIE RODZICÓW CHRZESTNYCH

FUNKCJA „ŚWIADKA CHRZTU”

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO