Wizyta duszpasterska

W tym roku 2021/22 wizyta duszpasterska w naszej parafii będzie przeprowadzona w inny sposób. Będziemy zapraszali mieszkańców poszczególnych bloków na wieczorną Mszę św. w ich intencji. Rodziny które indywidualnie chcą poświęcić mieszkanie, prosimy o kontakt z księdzem.

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA DOMU I RODZINY

PRZYGOTOWANIE

Coroczne odwiedziny duszpasterskie łączą się z błogosławieństwem kapłana dla naszych rodzin i domów.

W związku z trwającą pandemią w najbliższym czasie nie wszyscy będziemy mieli możliwość spotkać się z kapłanem w naszych domach. Aby zachować bożonarodzeniową tradycję, związaną ze wspólną modlitwą i błogosławieństwem, przeżyjmy wraz ze wszystkimi członkami rodziny następujące nabożeństwo.

MODLITWA W DOMU

Przed rozpoczęciem modlitwy w każdym domu przygotowuje się krzyż, świece oraz wodę święconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami:

 • P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 • W: Amen.

Następnie należy uroczyście zapalić świece.

 • P: Światło Chrystusa.
 • W: Bogu niech będą dzięki.

Po wstępie wszyscy siadają, a jeden z domowników czyta fragment z Pisma Świętego.

LEKTURA PISMA ŚWIĘTEGO

CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA DO KORYNTIAN (1 Kor 12, 31-13.8a)

Hymn o Miłości

Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

 • P: Oto słowo Boże.
 • W: Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki. Po czym wszyscy wstają i następuje Modlitwa powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

 • P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.
 • Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…
 • Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…
 • Boże, nasz Ojcze, dopomóż, abyśmy codzienną pracą zasłużyli na chleb powszedni. Ciebie prosimy…
 • Boże, nasz Ojcze, dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy…
 • P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.
 • W: Ojcze nasz…
 • P: Módlmy się.
  Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby w nim trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz tu przybywają. Teraz i na wieki wieków.
 • W: Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona oraz kim dla nas byli. W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również o sąsiadach, przyjaciołach i znajomych, współpracownikach, kapłanach oraz tych, którzy oddali swoje życie służąc naszej Ojczyźnie.

Można odmówić dziesiątkę różańca – tajemnicę radosną: Narodzenie Pana Jezusa lub Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

 • P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
 • W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
 • P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
 • W: Amen.
 • P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.
 • W: Pod Twoją obronę…
 • P: Matko Kościoła.
 • W: Módl się za nami.
 • P: Królowo Rodzin.
 • W: Módl się za nami.
 • P: Królowo Polski.
 • W: Módl się za nami.

Na zakończenie prowadzący mówi:

 • P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (wszyscy czynią znak krzyża wodą święconą)
 • W: Amen.

Po nabożeństwie można śpiewać kolędy i pastorałki.

 • Poniedziałek,
 • Wtorek,