Apostolstwo Dobrej Śmierci

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w ramach grupy Apostolstwo Miłosierdzia i Dobrej Śmierci. Chcemy modlić się codziennie Koronką do Miłosierdzia Bożego w trzech ważnych intencjach:

  • za osoby chore i umierające,
  • za dusze w czyśćcu cierpiące,
  • nawrócenie grzeszników (szczególnie zatwardziałych).

Modlitwa zajmuje niewiele czasu, a łaski które mogą otrzymać żywi i umarli są nieocenione! Wasza pomoc jest niezwykle potrzebna! Do udziału w grupie niech zachęcą was słowa Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Św. Faustyna w „Dzienniczku” zapisała: „Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy”.

Chcielibyśmy się również spotykać, żeby się wspólnie modlić, dzielić doświadczeniami, trudami i świadectwami. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły dotyczące funkcjonowania grupy. Zgłoszenia prosimy kierować na >> parafialny adres e-mail lub u księży w kancelarii parafialnej.