Chór Canticum Gratiorum

Zespół Wokalno-Instrumentalny Canticum Gratiorum przy parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie

Zespół istnieje od 2012 r. i funkcjonuje jako jedna ze wspólnot parafialnych zrzeszająca ludzi zafascynowanych muzyką religijną i śpiewem jako formą modlitwy chwały, uwielbienia i dziękczynienia. W zespole śpiewają zarówno amatorzy jak i profesjonaliści.

Trzon Canticum Gratiorum stanowią głównie wierni z parafii wilanowskiej, choć nie brak i chórzystów z sąsiednich dzielnic Warszawy.

Oprócz posługi podczas Mszy św. o godz. 12.00, uroczystości i ważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, zespół  regularnie śpiewa także podczas Mszy św. dla Darczyńców Świątyni Opatrzności Bożej oraz podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Na prośbę Parafian uczestniczyliśmy również wielokrotnie w liturgii sakramentów (śluby, chrzty).

Najnowszą inicjatywą zespołu jest pełna oprawa muzyczna Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 20.30 oraz oprawa muzyczna Mszy św. w języku angielskim.

Spotykamy się we wtorki o godz. 19.00 (tenory, basy) i 20.00 (soprany, alty)
oraz w czwartki o godz. 19.00 (cały chór) w sali Instytutu Papieża Jana Pawła II.
We wtorki również  indywidualne zajęcia z emisji głosu.

Zapraszamy! Dołącz do nas!