Droga Neokatechumenalna

KATECHEZY

Droga Neokatechumenalna jest drogą wtajemniczenia chrześcijańskiego, drogą nawrócenia, która ma na celu prowadzić do dojrzałej wiary przez słuchanie Kerygmatu o zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Stopniowo, pod prowadzeniem katechistów, bracia i siostry na nowo odkrywają we wspólnocie bogactwo chrztu św., przez cotygodniową liturgię Słowa Bożego, celebrowanie niedzielnej Eucharystii w sobotę wieczorem i dzielenie się swoim życiem co miesiąc. Powoli kształtuje się w nich natura Jezusa Chrystusa, uczą się żyć w pokorze, prostocie i uwielbieniu gdzie drugi jest Chrystusem.

Przed dołączeniem do wspólnoty należy wziąć udział w katechezach zwiastowania, które w tym roku rozpoczną się we wtorek 27 września w Kaplicy Matki Bożej. Katechezy będą cyklicznie we wtorki i czwartki o 20.00 do połowy listopada, SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Jest zapewniona opieka nad dziećmi w salce dla mam przy kancelarii na czas katechezy, można wtedy przyjść wcześniej i zostawić dzieci opiekunkom, katecheza trwa maksymalnie godzinę.

Papieży o Drodze Neokatekumenalnej

„Uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważne dla współczesnego społeczeństwa i dla naszych czasów”.

Jan Paweł II

W obliczu kryzysu rodziny, młodzieży i powołań w Europie, mogliśmy zobaczyć owoce tego wtajemniczenia chrześcijańskiego, opartego na słuchaniu Słowa Bożego, na sprawowaniu Eucharystii w małych wspólnotach i na komunii braterskiej”.

Benedykt XVI

„Drodzy bracia i siostry, wasz charyzmat jest wielkim darem Bożym dla Kościoła naszych czasów”.

Franciszek