Droga Neokatechumenalna

Duszpasterze: ks. Elia Callegarin, ks. Piotr Rymuza


Przed dołączeniem do wspólnoty należy wziąć udział w katechezach zwiastowania. W naszej parafii najbliższe rozpoczną się 30 stycznia 2024. Spotkania będą odbywały się we wtorki i czwartki o 20.00 w dolnym kościele.

Droga Neokatechumenalna jest drogą wtajemniczenia chrześcijańskiego, drogą nawrócenia, która ma na celu prowadzić do dojrzałej wiary przez słuchanie Kerygmatu o zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Stopniowo, pod prowadzeniem katechistów, bracia i siostry na nowo odkrywają we wspólnocie bogactwo chrztu świętego przez cotygodniową liturgię Słowa Bożego, celebrowanie niedzielnej Eucharystii w sobotę wieczorem i dzielenie się swoim życiem co miesiąc. Powoli kształtuje się w nich natura Jezusa Chrystusa, uczą się żyć w pokorze, prostocie i uwielbieniu gdzie drugi jest Chrystusem.


Wypowiedzi papieży o Drodze Neokatechumenalnej

„Uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważne dla współczesnego społeczeństwa i dla naszych czasów” (św. Jan Paweł II).

W obliczu kryzysu rodziny, młodzieży i powołań w Europie, mogliśmy zobaczyć owoce tego wtajemniczenia chrześcijańskiego, opartego na słuchaniu Słowa Bożego, na sprawowaniu Eucharystii w małych wspólnotach i na komunii braterskiej” (Benedykt XVI).

„Drodzy bracia i siostry, wasz charyzmat jest wielkim darem Bożym dla Kościoła naszych czasów” (Franciszek).