Przymierze Rodzin

Duszpasterz: ks. Piotr Celejewski


Przy naszej parafii działa założony w 2015 roku Terenowy Ośrodek Przymierza Rodzin, w którego skład wchodzi jedna grupa dziecięca – „Zwiadowcy”.

Celem Przymierza Rodzin jest wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci w duchu nauki Kościoła oraz ich wszechstronny rozwój, między innymi poprzez grupy dziecięce i młodzieżowe prowadzone przez młodych wolontariuszy – wychowawców.

Spotykamy się co dwa, trzy tygodnie w trakcie semestru oraz jeździmy na obozy letnie i zimowe. Na spotkaniach gramy w gry terenowe, poznajemy przyrodę, kulturę, a także Warszawę, oglądamy filmy, rozmawiamy, śpiewamy przy ognisku – coraz lepiej się poznajemy i budujemy więzi. Chcemy również uwrażliwiać dzieci na obecność Boga w świecie.

Staramy się stworzyć dzieciom środowisko przyjaciół o podobnych przekonaniach i wartościach, w którym będą mogły wspólnie pogłębiać swoją wiarę i relację z Bogiem, a także ze sobą nawzajem.

Więcej informacji >> na naszej stronie internetowej.