Różaniec Rodzin

RÓŻANIEC ZA RODZINY

 • Jeśli chcesz modlić się w intencji członków Rodziny (żywych i zmarłych) o potrzebne łaski Boże dla nich i łaskę udziału w życiu wiecznym.
 • Jeśli masz pragnienie modlitwy a Twoja Rodzina przeżywa kryzys.
 • Jeśli z utęsknieniem czekacie na potomstwo i prosicie Boga o dar macierzyństwa.
 • Jeśli pragniesz należeć do Wspólnoty, która Panu Bogu będzie powierzać także Twoje intencje.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UCZESTNICZYĆ W TAKIEJ RÓŻY? JAK JĄ ZAŁOŻYĆ?

 1. Zadeklarować się, że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie w powyższych intencjach dla własnej Rodziny i każdej Rodziny z tych osób, które uczestniczą w róży. Ma to być modlitwa z wiarą (zapoznaj się z Listem apostolskim Ojca Świętego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae).
 2. Zgłosić się do inicjatorów tego dzieła i zapoznać z zasadami, podając kto się będzie modlił, za kogo, adres lub inny sposób kontaktu np. telefon. Można również przyjąć na siebie odpowiedzialność za moderowanie takiej róży. Zaproponować świętego Patrona róży. Dbać o swój rozwój duchowy i mówić o tym dziele innym, zachęcać innych do takiej właśnie formy modlitwy Rodziny.

Co to jest Różaniec Rodziców?

Różaniec Rodziców to wspólna modlitwa różańcowa oparta o schemat Żywego Różańca, w której rodzice tworzą żywe róże modlitewne w intencji dzieci. Pomysł takiej formy modlitwy narodził się 8 sierpnia 2001 r. w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska (www.rozaniecrodzicow.pl).

Na czym polega uczestnictwo w Różańcu Rodziców?

 • 24 godziny za 4 minuty dziennie!

Uczestnictwo w Różańcu Rodziców to odmówienie codziennie jednej dziesiątki różańca w intencji dzieci. Każdy uczestnik jest członkiem róży, która składa się z 20 rodziców. Odmawiają oni w ciągu dnia, w dowolnie wybranej przez  siebie chwili, jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca. W ten sposób codziennie jest odmawiany przez  rodziców  jeden cały różaniec w intencji dzieci. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście, ważne, żeby codziennie modlili się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich koła. Intencje obejmują także dzieci adoptowane, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Jak w żywym Różańcu, także i tutaj co miesiąc członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa.

Modlitwa dziesiątką różańca to poświęcenie około 4 minut dziennie w  celu, aby dziecko przez 24 godziny miało najlepszą opiekę Boga, bo sami niewiele możemy. Podjęcie modlitwy nie zwalnia nas oczywiście z konkretnych działań, aby wychowywać swoje dzieci i kierować  ich rozwojem, ale modlitwa takie działania z pewnością wspomaga.

Podjęcie modlitwy wymaga od nas również zwrócenia uwagi na nasze osobiste nawracanie się i na nasz własny rozwój duchowy!

Dlaczego Rodzice decydują się na udział w Różańcu Rodziców

 1. Ponieważ w życiu ich dzieci dzieje się coś złego, z czym nie potrafią sobie sami poradzić, więc zwracają się do Boga.
 2. Ponieważ dostrzegają we współczesnym świecie zalew zła, jak np.: alkohol, papierosy, rozboje, narkotyki, magia, okultyzm, sekty, destrukcja z Internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele innych, zdają sobie sprawę, jak trudno jest się temu złu przeciwstawić, a chcieliby dać swoim dzieciom coś więcej niż tylko materialne wartości. Żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. Często też sami rodzice/opiekunowie popełniają  błędy wychowawcze z różnych przyczyn, jak np. braku wiedzy, negatywnych emocji, zaniedbań czy grzechów, i przez to ich dzieci są narażone na działanie zła.
 3. Ponieważ modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski Bożej przez Matkę Maryję. Tak jak Maryja czuwała nad rozwojem swojego Syna Pana Jezusa, tak samo czuwa teraz nad rozwojem powierzonych Jej dzieci.

Stałe intencje Różańca Rodziców

 1. O ochronę dzieci przed skutkami grzechów rodziców.
 2. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla  dzieci.
 3. Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy różańcowej rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę, błogosławieństwo i łaski!
 4. W intencji Ojca Świętego i w jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

Przy parafii dotychczas powstały Róże:

 • św. Ojca Pio
 • św. Joanny Beretta de Molla
 • kolejna Róża właśnie powstaje

Zachęcamy do zapisów do Różańca Rodziców i Różańca Rodzin
tel. 603276700
e-mail: mar_82@interia.pl