Spotkania biblijne

Spotkania dla wszystkich, którzy chcą głębiej poznać Pismo Święte.
Celem spotkań jest poszerzanie wiedzy z zakresu:

  • historii,
  • archeologii,
  • geografii,
  • egzegezy biblijnej.

Spotkania można traktować jako narzędzie pomocne tak w osobistej modlitwie, jak i w formacji w innych wspólnotach.

Zapraszamy do dolnego kościoła w zazwyczaj drugi czwartek miesiąca o godz. 19.30.
Spotkanie listopadowe wyjątkowo w trzeci czwartek.

Spotkania prowadzi opiekun – ks. Piotr Powałka.

Najbliższe spotkanie
18 listopada o 19:30 w dolnym kościele
prosimy o przeczytanie Rdz 16-20

Poprzednie spotkania (prezentacje w PDF)

Wszystkie dotychczasowe prezentacje i materiały dodatkowe (Dropbox)