Aktualności

Spotkanie biblijne 17.03

W czwartek spotkanie biblijne w dolnym kościele o 19:30.

Tematem będzie historia patriarchy Józefa, zawarta w Rdz 37-50.