Nutki Opatrzności

Duszpasterz: ks. Piotr Celejewski
Spotkania: sobota 18.00, budynek Instytutu Jana Pawła II


Schola dziecięca „Nutki Opatrzności” zaprasza na próby dzieci, które potrafią czytać i chcą chwalić Boga swoim śpiewem. Schola śpiewa zwykle na dedykowanych dzieciom Mszom niedzielnym o 10.30.