Eucharystia (Pierwsza Komunia Święta i Rocznica)

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
12 MAJA 2024, godz. 10.30 i 12.00 oraz
19 MAJA 2024, godz. 10.30 i 12.00.

PRÓBY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ SĄ OBOWIĄZKOWE. Gdyby dziecko zachorowało, na jego miejsce musi przyjść ktoś z dorosłych z rodziny, aby dziecku przekazać wszystkie informacje i wskazać jego miejsce na Mszy świętej.

12 maja g. 10.30 – Grupa bł. Edmunda Bojanowskiego

próby: 6 i 8 maja (poniedziałek, środa), godz. 19.00, kościół górny
pierwsza spowiedź: piątek, godz. 19.00

12 maja g. 12.00 – Grupa św. Urszuli Ledóchowskiej
próby: 7 i 9 maja (wtorek, czwartek), godz. 19.00, kościół górny
pierwsza spowiedź: sobota, godz. 9.00

19 maja g. 10.30 – Grupa św. Jana Pawła II
próby: 13 i 15 maja (poniedziałek, środa), godz. 19.15, kościół górny
pierwsza spowiedź: piątek, godz. 19.15

19 maja g. 12.00 – Grupa św. Faustyny
próby: 14 i 16 maja (wtorek, czwartek), godz. 19.15, kościół górny
pierwsza spowiedź: sobota, godz. 9.00

BIAŁY TYDZIEŃ w tygodniu po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej codziennie o 18.00.


Dzieci uczestniczą we Mszy świętej o 10.30 co niedzielę i tam będą podawane komunikaty o dalszym przygotowaniu do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Bardzo prosimy o odmawianie z dzieckiem w tym czasie przynajmniej jednej dziesiątki różańca świętego codziennie jako przygotowanie duchowe.


STROJE KOMUNIJNE
Barbara Podogrodzka, Bamax s.c
Ul. Fortowa 17
01-905 Warszawa
tel. 22 8351147


FILMOWANIE I ZDJĘCIA Z KOMUNII
W sprawie fotografowania Pierwszej Komunii Świętej prosimy o kontakt:
biuro@najlepsze-foto.pl
tel. 575 799 666 lub 501 394 565

W sprawie filmowania Pierwszej Komunii Świętej prosimy o kontakt:
k.krolak.waw@gmail.com
tel. 506 422 422


ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
dla dzieci które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej w 2023 roku
26 MAJA 2024, godz. 12.00

Spotkanie organizacyjne dla rodziców w poniedziałek 20 maja 2024 o godz. 20.00.

Sakrament Eucharystii w Katechizmie Kościoła Katolickiego

1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

1323 „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”.

I Eucharystia – źródło i szczyt życia Kościoła

II Jak jest określana Eucharystia?

III Eucharystia w ekonomii zbawienia

IV Liturgiczna celebracja Eucharystii

V Sakramentalna ofiara: dziękczynienie, pamiątka, obecność

VI Uczta Paschalna

VII Eucharystia – „zadatek przyszłej chwały”

W skrócie