Pogrzeb chrześcijański

Wszystkich naszych zmarłych parafian i ich bliskich ogarniamy naszą serdeczną modlitwą. Wierzymy, że nasze życie „zmienia się, ale się nie kończy” (z prefacji mszy żałobnej), a Chrystus zmartwychwstały przygotował miejsce i czeka na swoich uczniów w niebie (por. J 14, 1–6).

Formalności związane z pogrzebem załatwiamy wyłącznie w kancelarii parafialnej w godzinach jej funkcjonowania. Zarówno w sytuacji, gdy pogrzeb ma się odbyć w Świątyni, jak i wtedy gdy potrzeba zgody na pogrzeb w innym miejscu należy przynieść ze sobą oryginał aktu zgonu osoby zmarłej (do wglądu). W miarę możliwości warto zabrać ze sobą poświadczenie przyjęcia przez nią sakramentów przed śmiercią.

W przypadku, gdy pogrzeb ma się odbyć w Świątyni, prosimy przed umówieniem godziny pochówku na cmentarzu ustalić godzinę mszy pogrzebowej w naszym kościele.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

POGRZEB KOŚCIELNY

Kan. 1176§ 1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.§ 2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.
§ 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

ODPRAWIANIE POGRZEBU

OSOBY, KTÓRYM NALEŻY UDZIELIĆ LUB ODMÓWIĆ
POGRZEBU KOŚCIELNEGO

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POCHÓWKU CIAŁ ZMARŁYCH
ORAZ PRZECHOWYWANIA PROCHÓW W PRZYPADKU KREMACJI