Żywy Różaniec

Duszpasterz: ks. Tadeusz Aleksandrowicz
Kontakt: rozaniecwswiatyni@gmail.com


Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez bł. Paulinę Marię Jaricot. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Każdego dnia członkowie wspólnoty modlą się w intencjach Ojca Świętego na dany miesiąc, w intencjach naszej parafii, posługujących w niej kapłanów, członków róży i całej wspólnoty, za chorych i zmarłych z naszej parafii. Każdy parafianin objęty jest owocami tej modlitwy, która tworzy i ożywia wspólnotę parafialną.

Obecnie w naszej parafii modli się siedem róż pod wezwaniem:

  • Św. Maksymiliana Marii Kolbego,
  • Św. Faustyny Kowalskiej,
  • Św. Kazimierza Królewicza,
  • Św. Jana Pawła II,
  • Św. Ojca Pio,
  • Matki Bożej Częstochowskiej,
  • Bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Przynależność do wspólnoty wiąże się z licznymi przywilejami nieba. Członkom wspólnoty przysługują odpusty zupełne, które mogą być ofiarowane za siebie lub duszę osoby zmarłej w następujące dni roku: w dniu przyjęcia do wspólnoty Żywego Różańca, w święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego), w uroczystość Zwiastowania (25 marca), w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, w uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), we wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7 października), w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia), w uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia).

Każdy parafianin może przystąpić do wspólnoty przesyłając swoje zgłoszenie na adres: rozaniecwswiatyni@gmail.com lub zgłaszając chęć przystąpienia w zakrystii. W odpowiedzi otrzyma informację do której róży może zostać przyjęty i jakie tajemnice różańca będzie odmawiać.

Różaniec to potężna broń. Używaj jej pewnie, a zaskoczą cię skutki.

św. Jose Maria Escriva

(…) odmawiajcie codziennie, o ile Wam czas pozwoli, cały różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli.

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort