Skauci Europy

Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam:
całym życiem służyć
Bogu, Kościołowi,
mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej,
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim,
i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

W naszej parafii działają gromady chłopców i dziewcząt. Rodziców zainteresowanych formacją ich dzieci
w Skautach Europy prosimy o kontakt z ks. Piotrem Powałką.

Kilka zdjęć z pierwszego biwaku wilczków (16-19.06.2022, gdzieś w lesie pod Garwolinem)

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego powstało w 1982 roku, ale nawiązuje do tradycji skautowej i harcerskiej liczącej sobie już ponad 100 lat.

W 1913 roku Ojciec Sevin, francuski jezuita, spotkał się z Lordem Baden-Powellem, twórcą metody skautowej. Pod wrażeniem myśli Lorda napisał książkę po tytułem „Skauting, studium dokumentalne i zastosowanie”.

W 1920 roku Ojciec Sevin założył “Skautów Francji” po uprzednim przedstawieniu biskupom katolickiej wersji metody skautowej. Dla Ojca Sevin bowiem skaut jest chrześcijaninem, którego najgorętszym pragnieniem jest szerzenie wokół siebie Królestwa Chrystusowego. Tak nadał jednoznacznie chrześcijański sens zastępowi; rozwinął badenpowellowską ideę dobrego uczynku jako służby chrześcijańskiej. Urzeczywistnił również pomysł zakorzenienia skautingu we wspólnocie Kościoła. Zastęp stał się grupą skautów, którzy są braćmi w Chrystusie. Dar z samego siebie, rozwinięty przez Baden-Powella, nie jest już filantropią, ale odpowiedzią na uprzedzającą miłość Boga do człowieka.

Polski Sierpień ’80 przyniósł świeży powiew nowych idei również w harcerstwie. Stan wojenny nie przerwał tej tendencji. W lutym 1982 roku powstał ruch harcerstwa katolickiego, przekształcony w 1989 roku w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza”, które w 1995 roku przyłączyło się do wielkiej rodziny Skautingu Europejskiego.

W ten sposób zapewniona zostaje kontynuacja wysiłków polskiego harcerstwa przedwojennego, w szczególności Stanisława Sedlaczka, który pragnął oprzeć metodę wychowania na dokonaniach Ojca Sevin i skautingu katolickiego.

Już w 1994 roku harcerki i harcerze z SHK “Zawisza” biorą udział w wielkim zlocie międzynarodowym FSE – Eurojam we Włoszech.

Jesteście powołani do tego, aby z całym młodzieńczym zapałem uczestniczyć w konstruowaniu Europy narodów, w której w każdym człowieku szanowana byłaby godność dziecka miłowanego przez Boga i byłaby tworzona jedna społeczność oparta na solidarności i na miłości bratniej.

Fragment przemówienia św. Jana Pawła II z audiencji, na której przyjał 7500 przewodniczek i skautów

Obecnie SHK “Zawisza” FSE rozwija pedagogikę, twórczo adaptując dzieło Skautingu Europejskiego, w duchu wierności najlepszym tradycjom przedwojennego harcerstwa polskiego.

Źrodło: https://skauci-europy.pl/historia/

Więcej: https://skauci-europy.pl/o-nas/