Skauci Europy

Spotkania: wybrane soboty (według harmonogramu – blog gromady).
Szczep męski
Duszpasterz: ks. Piotr Powałka
Szczepowy: Emil Piotr Zawski (tel. 798069822)
Drużynowy: Mateusz Bartoszewski (tel. 661160112)
Akela chłopców: Kacper Zawada (tel. 696358242)
Szczep żeński
Duszpasterz: ks. Piotr Rymuza
Akela dziewcząt: Zofia Pilzak (tel. 516010706)


Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego powstało w 1982 roku, ale nawiązuje do tradycji skautowej i harcerskiej liczącej sobie już ponad 100 lat.

W 1913 roku Ojciec Jacques Sevin, francuski jezuita, spotkał się z Lordem Baden-Powellem, twórcą metody skautowej. Pod wrażeniem myśli Lorda napisał książkę po tytułem „Skauting, studium dokumentalne i zastosowanie”. W 1920 roku Ojciec Sevin założył “Skautów Francji” po uprzednim przedstawieniu biskupom katolickiej wersji metody skautowej. Dla Ojca Sevin bowiem skaut jest chrześcijaninem, którego najgorętszym pragnieniem jest szerzenie wokół siebie Królestwa Chrystusowego. Tak nadał jednoznacznie chrześcijański sens zastępowi. Urzeczywistnił również pomysł zakorzenienia skautingu we wspólnocie Kościoła. Dar z samego siebie, rozwinięty przez Baden-Powella, nie jest już filantropią, ale odpowiedzią na uprzedzającą miłość Boga do człowieka.

Polski Sierpień ’80 przyniósł świeży powiew nowych idei również w harcerstwie. W lutym 1982 roku powstał ruch harcerstwa katolickiego, przekształcony w 1989 roku w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza”, które w 1995 roku przyłączyło się do wielkiej rodziny Skautingu Europejskiego. W ten sposób zapewniona zostaje kontynuacja wysiłków polskiego harcerstwa przedwojennego, w szczególności Stanisława Sedlaczka, który pragnął oprzeć metodę wychowania na dokonaniach Ojca Sevin i skautingu katolickiego.

Obecnie SHK “Zawisza” FSE rozwija pedagogikę, twórczo adaptując dzieło Skautingu Europejskiego, w duchu wierności najlepszym tradycjom przedwojennego harcerstwa polskiego.


Zdjęcia z pierwszego biwaku wilczków (16-19 czerwca 2022, las pod Garwolinem)