Bierzmowanie

Spotkanie informacyjne dla młodzieży klas ósmych szkoły podstawowej i licealistów, którzy chcieliby rozpocząć przygotowanie do bierzmowania w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się 2 października 2023 o godz. 20.00 w budynku Instytutu Jana Pawła II. >> Szczegółowe informacje.

Sakrament bierzmowania w Katechizmie Kościoła Katolickiego

1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

I Bierzmowanie w ekonomii zbawienia

II Znaki i obrzędy bierzmowania

III Skutki bierzmowania

IV Kto może otrzymać sakrament bierzmowania?

V Szafarz bierzmowania

W skrócie