Rycerstwo Niepokalanej

Opiekun duchowy: ks. Tadeusz Aleksandrowicz
Animator Kościelny: Małgorzata Kobierska
Kontakt: mi.opatrznoscboza@gmail.com


Rok Fatimski 2017, który wielu z nas przeżywało w szczególnej łączności z Maryją, zaowocował w naszych sercach pragnieniem podążania dalej razem z Nią, zawierzenia Jej swojego życia i oddania się Jej na służbę na wzór św. Maksymiliana Kolbe. Pragnienie to stało się fundamentem powstania wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Narodzinom wspólnoty towarzyszyli wiceprezes Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” o. Robert Maria Stachowiak, który dokonał pasowania nowych Rycerzy i Rycerek, a także proboszcz ks. Tadeusz Aleksandrowicz, który wręczył każdemu Cudowny Medalik Niepokalanej oraz dyplomik członkostwa w MI.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w środę w Instytucie Papieża Jana Pawła II, z wyjątkiem wakacji. Prosimy o kontakt z nami w celu potwierdzania dokładnego terminu spotkania.

Jeśli usłyszysz w swoim sercu „TAK” na choć jedno z poniższych pytań:

  • Czy chcesz powierzyć się Maryi i od samej Matki Miłości uczyć się, jak uczynić swe życie służbą miłości do Boga i bliźniego?
  • Czy chcesz uczyć się pod okiem Maryi Jej cnót, aby swe życie zanurzyć w Świętości Matki Boga?
  • Czy chcesz razem z nami uczestniczyć w nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca, spełniając prośby Matki Bożej skierowane do ludzkości w Fatimie?
  • Czy chcesz razem z Maryją uwielbiać Boga i wychwalać Jego dzieła w powstałym we wspólnocie zespole muzycznym?
  • Czy chcesz obdarować wspólnotę swoimi talentami, aby wykorzystać je w służbie dla Maryi?

Dołącz do nas! Zapraszamy do Wspólnoty także Ciebie! Zapisać się można w każdej chwili.


CELE I SPOSÓB DZIAŁANIA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ

Rycerstwo Niepokalanej, zgodnie ze swym Statutem, „pragnie szerzyć, ile to w jego mocy, błogie Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalaną, albo raczej służyć Niepokalanej w tej misji, którą Ona pełni jako Matka Kościoła”. Chodzi o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza odstępców od wiary oraz tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Każdy członek wypełnia to zadanie, zaczynając od siebie, by stać się świętym i z własnej pełni innym dawać. Istotą i podstawowym warunkiem Rycerstwa jest więc osobiste oddanie się Maryi.

Rycerstwo Niepokalanej jest międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, które w Polsce działa w oparciu o normy Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przepisy własnych Statutów Generalnych, zatwierdzonych przez Papieską Radę ds. Świeckich. Statuty te wskazują, że członkowie Rycerstwa zaczynają „swą misję od nawrócenia i uświęcenia siebie” (art. 10), następnie „przyswajają sobie misję Kościoła. Pragną nieść Ewangelię Chrystusa jako źródło nadziei człowieka i odnowy społeczeństwa” (art. 11). Jako główne zadanie stawiają sobie „szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej” (art. 3), „świadomi tego, że są zawsze i wszędzie misjonarzami…” (art. 15).

Rycerze Niepokalanej są zachęcani, aby ofiarowywać swoje cierpienia Bogu przez Niepokalaną, dzięki czemu całe Rycerstwo uczestniczy w tajemnicy odkupieńczej ofiary Chrystusa i ożywia swój zapał misyjny (art. 16). Powinni ponadto nosić i propagować „Cudowny Medalik, który jest znakiem matczynej troski Maryi o grzeszników i służy jako środek do ich nawracania” (art. 15).

Cudowny Medalik był dla św. Maksymiliana jednym z potężniejszych środków w działalności apostolskiej MI. Matka Boża, zlecając jego wybicie św. Katarzynie Labouré w 1830 roku, obiecała, że „Wszystkie osoby, które go nosić będą na szyi, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością”. Wybity medalik przedstawia biblijny obraz walki węża i Niewiasty – to obraz walki, w której uczestniczy Rycerstwo Niepokalanej. Nazwa Stowarzyszenia podkreśla szlachetność tej walki, jako że ze stanem rycerskim zawsze kojarzą się takie cnoty, jak honor, wierność, hart ducha, odwaga.

Według słów św. Pawła VI, „każdy chrześcijanin powinien być rycerzem – militante”. A św. Jan Paweł II nauczał: „Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie idąc za nauką i przykładem o. Maksymiliana Kolbego… I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim, co należą do waszego Rycerstwa”.