Rycerstwo Niepokalanej

Rok fatimski 2017, który wielu z nas przeżywało w szczególnej łączności z Maryją, zaowocował w naszych sercach pragnieniem podążania dalej razem z Nią, zawierzenia Jej swojego życia i oddania się Jej na służbę na wzór św. Maksymiliana Kolbe. Pragnienie to stało się fundamentem powstania w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia 2017 r.) wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii.

Narodzinom wspólnoty towarzyszyli wiceprezes Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” o. Robert Maria Stachowiak, który dokonał pasowania nowych Rycerzy i Rycerek, a także proboszcz ks. Tadeusz Aleksandrowicz, który wręczył każdemu Cudowny Medalik Niepokalanej oraz dyplomik członkostwa w MI.

Opiekun duchowy: ks. proboszcz Tadeusz Aleksandrowicz

Zapraszamy do Wspólnoty także Ciebie!

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w środę w Instytucie Papieża Jana Pawła II. Prosimy o kontakt z nami w celu potwierdzania terminu spotkania.

Zapisać się można w każdej chwili.

Rycerstwo Niepokalanej serdecznie zaprasza w II. środę, 13 października, o godz. 19.15 do kaplicy Najświętszego Sakramentu na comiesięczne spotkanie formacyjne, podczas którego wysłuchamy konferencji nt. „Nauczycielka Pobożności”.

Kontakt e-mail: niepokalana.wilanow@gmail.com

Informacje można otrzymać e-mailem lub w zakrystii u:

Opiekuna duchowego MIks. Tadeusza Aleksandrowicza
Animatora MIMacieja Świderskiego
Kościelnego (MI) 

Jeśli usłyszysz w swoim sercu „TAK” na choć jedno z poniższych pytań:

  • Czy chcesz powierzyć się Maryi i od samej Matki Miłości uczyć się, jak uczynić swe życie służbą miłości do Boga i bliźniego?
  • Czy chcesz uczyć się pod okiem Maryi Jej cnót, aby swe życie zanurzyć w Świętości Matki Boga?
  • Czy chcesz razem z nami uczestniczyć w nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca, spełniając prośby Matki Bożej skierowane do ludzkości w Fatimie?
  • Czy chcesz razem z Maryją uwielbiać Boga i wychwalać Jego dzieła w powstałym we wspólnocie zespole muzycznym?
  • Czy chcesz obdarować wspólnotę swoimi talentami, aby wykorzystać je w służbie dla Maryi?

Dołącz do nas!

Cele i sposób działania Rycerstwa Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej, zgodnie ze swym Statutem, „pragnie szerzyć, ile to w jego mocy, błogie Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalaną, albo raczej służyć Niepokalanej w tej misji, którą Ona pełni jako Matka Kościoła”. Chodzi o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza odstępców od wiary oraz tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Każdy członek wypełnia to zadanie, zaczynając od siebie, by stać się świętym i z własnej pełni innym dawać. Istotą i podstawowym warunkiem Rycerstwa jest więc osobiste oddanie się Maryi.

Rycerstwo Niepokalanej jest międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, które w Polsce działa w oparciu o normy Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przepisy własnych Statutów Generalnych, zatwierdzonych przez Papieską Radę ds. Świeckich. Statuty te wskazują, że członkowie Rycerstwa zaczynają „swą misję od nawrócenia i uświęcenia siebie” (art. 10), następnie „przyswajają sobie misję Kościoła. Pragną nieść Ewangelię Chrystusa jako źródło nadziei człowieka i odnowy społeczeństwa” (art. 11). Jako główne zadanie stawiają sobie „szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej” (art. 3), „świadomi tego, że są zawsze i wszędzie misjonarzami…” (art. 15).

Rycerze Niepokalanej są zachęcani, aby ofiarowywać swoje cierpienia Bogu przez Niepokalaną, dzięki czemu całe Rycerstwo uczestniczy w tajemnicy odkupieńczej ofiary Chrystusa i ożywia swój zapał misyjny (art. 16). Powinni ponadto nosić i propagować „Cudowny Medalik, który jest znakiem matczynej troski Maryi o grzeszników i służy jako środek do ich nawracania” (art. 15).

Cudowny Medalik był dla św. Maksymiliana jednym z potężniejszych środków w działalności apostolskiej MI. Matka Boża, zlecając jego wybicie św. Katarzynie Labouré w 1830r., obiecała, że „Wszystkie osoby, które go nosić będą na szyi, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością”. Wybity medalik przedstawia biblijny obraz walki węża i Niewiasty – to obraz walki, w której uczestniczy Rycerstwo Niepokalanej. Nazwa Stowarzyszenia podkreśla szlachetność tej walki, jako że ze stanem rycerskim zawsze kojarzą się takie cnoty, jak honor, wierność, hart ducha, odwaga. Według słów papieża Pawła VI, „każdy chrześcijanin powinien być rycerzem – militante”.
„Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie idąc za nauką i przykładem o. Maksymiliana Kolbego… I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim, co należą do waszego Rycerstwa”.
(Jan Paweł II, Rzym, 18 października 1981 r.)

Drogie Rycerki i Rycerze oraz Przyjaciele Niepokalanej,

W imieniu naszego opiekuna duchowego ks. Tadeusza Aleksandrowicza i Rycerstwa Niepokalanej serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę rowerowo–samochodowego do Niepokalanowa, która odbędzie się w dniach 18 – 19 czerwca (sobota – niedziela).

Jeśli jesteście zainteresowani, prosimy o zarezerwowanie ww. terminu w swoich kalendarzach i zaproszenie znajomych, przyjaciół i rodzinę😊.

Szczegóły organizacyjne i koszty oraz szczegółowy plan ww. pielgrzymki podeślemy w następnym tygodniu, po uzgodnieniu z Franciszkanami w Klasztorze św. Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie – Lasku.image.png

Najważniejsze wydarzenia pielgrzymki – idąc za wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe: „Tylko miłość jest twórcza!”:

Sobota, 18 czerwca:

·         wyjazd rowerami ze Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie do Niepokalanowa lub dojazd własnymi samochodami

·         Konferencja: „Rycerz Niepokalanej – człowiek wolny według św. Maksymiliana Kolbe” – dr hab. o. Ignacy Kosmana, OFMConv

·         Modlitwa różańcowa z rozważaniami przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy NMP z Fatimy przy Klasztorze w Niepokalanowie – Lasku

·         Msza św. w Kaplicy NMP z Fatimy przy Klasztorze

·         Ognisko na terenie klasztoru w Niepokalanowie – Lasku

·         Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Maksymiliana w budynku klasztornym

Niedziela, 19 czerwca:

·         Konferencja: „Aktualność objawień fatimskich” – o. Grzegorz M. Szymanik, OFMConv, Gwardian Klasztoru w Niepokalanowie Lasku

·      Msza św. w intencji Rycerstwa Niepokalanej ze Świątyni Opatrzności Bożej w starej drewnianej Kaplicy Św. Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie – przewodniczy Ryszard M. Żuber OFMConv, Prezes Zarządu Narodowego Rycerstwa Niepokalanej

·         Modlitwa Różańcowa z rozważaniami i Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy NMP z Fatimy w Niepokalanowie – Lasku

·         Czas wolny w Niepokalanowie, np.:

– osobista modlitwa w Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice pw. NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask

– zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum św. Maksymiliana Kolbe

– księgarnia z pamiątkami, itp.