Ministranci

Spotkania ministranckie to spotkania dla chłopców, którzy chcą nie tylko służyć Bogu przy ołtarzu, ale również wchodzić w dojrzałość przez Ewangelię i pomoc bliźnim. To czas wspólnej modlitwy, nauki i rekreacji oraz budowanie relacji z JEZUSEM i drugim człowiekiem.

Spotkania ministrantów:

  • kandydaci – sobota, godz. 10.00
  • ministranci starsi  – sobota, godz. 11.00

Ministrantami opiekuje się ks. Jarosław Kotula i ks. Piotr Powałka