Ministranci

Spotkania ministranckie to spotkania dla chłopców, którzy chcą nie tylko służyć Bogu przy ołtarzu, ale również wchodzić w dojrzałość przez Ewangelię i pomoc bliźnim. To czas wspólnej modlitwy, nauki i rekreacji oraz budowanie relacji z JEZUSEM i drugim człowiekiem.

Spotkania ministrantów odbywają się w soboty przed południem.

Ministrantami opiekuje się ks. Piotr Powałka, a kandydatami ks. Elia Callegarin.