Ministranci

Duszpasterze: ks. Piotr Powałka (ministranci), ks. Elia Callegarin (kandydaci)


Spotkania ministranckie to spotkania dla chłopców, którzy chcą nie tylko służyć Bogu przy ołtarzu, ale również wchodzić w dojrzałość przez Ewangelię i pomoc bliźnim. To czas wspólnej modlitwy, nauki i rekreacji oraz budowanie relacji z Jezusem i drugim człowiekiem.

Spotkania ministrantów odbywają się w soboty przed południem.