Wspólnota Przymierze

Spotkania: poniedziałek 19.30, dolny kościół (adoracja)
Wieczór dla Jezusa: ostatni piątek miesiąca 20.00, kościół
Lider: Andrzej Pietraszko (wspolnota@wspolnota-przymierze.pl)
Duszpasterz: ks. Marcin Ziajkowicz (marcin.ziajkowicz@gmail.com)


Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym „Przymierze” powstała na początku roku 2014, jako naturalne następstwo Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy w naszej parafii. Bogactwem i fundamentem wzrostu wspólnoty jest sam Jezus oraz nasza parafia, w której wzrastamy.

Charyzmatem Wspólnoty „Przymierze” jest adorowanie i uwielbianie Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a dopiero potem dzielenie się Dobrą Nowiną z innymi osobami w życiu codziennym, w rodzinie, w pracy, w parafii i podczas ewangelizacji oraz wszędzie tam, gdzie posyła nas Jezus Chrystus.

W każdy ostatni piątek miesiąca wspólnota prowadzi Wieczór dla Jezusa. Jest to czuwanie modlitewno-adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem. Czuwanie łączy we wspólnym uwielbieniu różne grupy modlitewne naszej parafii oraz zainteresowanych spoza niej.

Każdy we wspólnocie jest darem wraz ze wszystkimi swymi talentami i osobowością. We wspólnocie funkcjonuje 9 diakonii,  w których każdy może ofiarować Bogu swoją pracę i czas na rzecz wsparcia i wzrostu wspólnoty:

  • Diakonia liturgiczna
  • Diakonia muzyczna
  • Diakonia organizacyjna
  • Diakonia modlitwy wstawienniczej
  • Diakonia modlitwy osłonowej
  • Diakonia medialna
  • Diakonia charytatywna
  • Diakonia ewangelizacyjna
  • Diakonia integracyjna