Caritas

E-mail: caritas.opatrznosci@gmail.com
Subkonto parafialne: 34109010430000000147391254
Opiekunowie: ks. Tadeusz Aleksandrowicz, ks. Piotr Celejewski


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY I JAKIE SĄ NASZE ZAMIERZENIA?

 • Nieustająco poszukujemy osób chcących nieść bezinteresowną pomoc.
 • Staramy się swoim entuzjazmem, otwartością i aktywnością zarażać dzieci i młodzież ideą potrzeby niesienia pomocy.
 • Animujemy działania ukazujące działanie Opatrzności Bożej i Miłosierdzia Bożego.
 • Aktywnie współpracujemy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na terenie Wilanowa.
 • Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach i programach Caritas.
 • Czynnie działamy w międzynarodowych organizacjach charytatywnych.
 • Animujemy aktywności podtrzymujące tradycje chrześcijańskie i integrację parafian.
 • Pochylamy się nad problemami osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej na terenie parafii i staramy się realnie pomóc. Zawsze dokładnie analizujemy sytuację oraz potrzeby takich osób aby jak najlepiej im pomóc. W szczególności obejmujemy opieką osoby chore i samotne pozostające w domach, rodziny wielodzietne oraz osoby starsze.
 • Prowadzimy rozmowy z przychodzącymi do nas ludźmi i każdorazowo staramy się wniknąć w ich trudną, niejednokrotnie dramatyczną sytuację. Na miarę posiadanych przez nas możliwości zawsze staramy się nie pozostawić takich osób bez pomocy, a w razie potrzeby kierujemy ich do odpowiednich instytucji.
 • Nie pozostawiamy nikogo bez pomocy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! KAŻDY MOŻE I POTRAFI POMÓC, BO:

 • każdy z nas ma czas, czasem,
 • każdy z nas ma pomysły,
 • każdy z nas może czasem podzielić się środkami finansowymi,
 • każdy z nas może pomóc w transporcie,
 • każdy z nas może przekazać odzież,
 • każdy z nas może czynić dobro.

Wszystkim życzliwym osobom, które zechcą do nas dołączyć lub nas wesprzeć z całego serca dziękujemy. Za każdy odruch pomocy drugiemu składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!


Powyżej publikujemy sprawozdanie finansowe za rok 2022, z rozliczeniem akcji wolontariackich parafialnego zespołu Caritas. Ten wynik to zasługa hojności serc naszych parafian i przyjaciół, za którą składamy serdeczne Bóg zapłać! Data publikacji sprawozdania: 2 lutego 2023 roku.