Caritas

CARITAS znaczy miłość,
miłość bratnią,
akceptującą, wspierającą, podnoszącą.

Zamierzenia Parafialnego Zespołu Caritas:

 • Powołanie jak największej grupy woluntariuszy z osób młodych, młodzieży szkolnej i studentów.
 • Współpraca z Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na terenie Wilanowa.
 • Udział w ogólnopolskich akcjach i programach Caritas.
 • Zainteresowanie osobami znajdującymi się w trudniejszej sytuacji materialnej na terenie parafii, wgląd w sytuację tych osób i szukanie najlepszego sposobu pomocy. Opieką należy objąć osoby chore i samotne pozostające w domach, rodziny wielodzietne, osoby starsze.
 • Prowadzenie rozmów z przychodzącymi do nas ludźmi oraz wniknięcie w ich trudną, niejednokrotnie dramatyczną sytuację. Pomaganie im w miarę naszych możliwości oraz (w razie potrzeby) kierowanie ich do odpowiednich instytucji.

Dzięki wsparciu osób zamożniejszych
planujemy organizowanie różnych akcji, m.in:

 • spotkań świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Chorych,
 • obdarowywania świątecznymi paczkami chorych przebywających w domu,
 • dofinansowywania dożywiania dzieci w szkołach,
 • obdarowywania dzieci przyborami szkolnymi,
 • pomocy przy organizacji kolonii dla dzieci.

Każda z zainteresowanych osób może pomóc gdy:

 • posiada wolny czas,
 • chce podzielić się wypracowanym dobrem – posiada środki finansowe, którymi chce podzielić się z potrzebującymi,
 • może użyczyć samochodu w potrzebie,
 • chce podzielić się pomysłami, które ułatwią naszą pracę,
 • ma używaną odzież w dobrym stanie i chce ją podarować innym.

Kontakt:

 • e-mail: parafialnycaritas@centrumopatrznosci.pl
 • nr subkonta pt. Caritas parafialny 34109010430000000147391254

We wszystkie niedziele Adwentu Parafialny Zespół CARITAS wzorem poprzednich 27 lat, będzie rozprowadzał świece

– Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Na naszym stole wigilijnym nie może zabraknąć światła świecy, które przypomni nam również o tych, którzy naszej pomocy oczekują.

Akcja ma charakter ekumeniczny. Prowadzona jest przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. 

Z góry dziękujemy parafianom i wszystkim życzliwym osobom, które zechcą do nas dołączyć lub nas wesprzeć.
Za każdy odruch pomocy drugiemu
składamy z całego serca  BÓG ZAPŁAĆ.