Aktualności

Świąteczne życzenia od duszpasterzy

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10–11). Jest dla nas wielką radością, że możemy się z Wami podzielić tą radosną nowiną i dziś i za każdym razem, gdy spotykamy się w naszej Świątyni. Jego stała obecność pośród nas jest źródłem prawdziwego Światła, które rozprasza ciemności tego, co trudne, bolesne i niezrozumiałe. Życzymy Wam byście w spotkaniu z tym Światłem zawsze odnajdywali nadzieję w zwątpieniach i bezsensie. Boże Narodzenie to wielka tajemnica miłości Boga do człowieka – miłości darmowej, niezasłużonej i czystej. Niech betlejemski żłóbek i złożone w nim Dziecię przywraca wiarę w taką właśnie miłość w naszych doczesnych relacjach, a podniesiona rączka Jezusa niech przynosi błogosławieństwo naszym rodzinom, naszej parafii, całej naszej Ojczyźnie i wszystkim naszym duchowym parafianom rozsianym po całym świecie.

Duszpasterze Parafii
Opatrzności Bożej w Warszawie