Parafia

Opatrzności Bożej

w Warszawie Wilanowie

Msza Święta

Niedziele

8.00, 9.00, 10.30,
12.00, 19.00, 20.30

W tygodniu

7.00, 12.00, 18.00

Spowiedź

Niedziele

15 minut przed i na
początku każdej Mszy świętej

W tygodniu

na prośbę po Mszy świętej o 7.00,
15 minut przed Mszą o 12.00
i od 17.30

Kancelaria

Pn – Pt

19.00–20.00

Dodatkowo w Pn

9.00–10.00

transmisja
sakramenty

Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

J 14,1
liturgia dnia

Czytania z dnia 03.10.2023

WTOREK

PIERWSZE CZYTANIE (Za 8, 20-23)Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Tak mówi Pan Zastępów: «W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! – Ja także idę». I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana.
Tak mówi Pan Zastępów: «W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków, którymi mówią narody, uchwyci się skraju płaszcza Judejczyka, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg».

Oto słowo Boże.
 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7)Refren: Pan Bóg jest z nami, wszyscy się radujmy.

Gród Jego wznosi się na świętych górach, 
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
miasto Boże.

Wymienię Egipt i Babilon wśród tych, którzy mnie znają. 
Oto Filistea, Tyr i Etiopia, *
nawet taki kraj tam się narodził.
O Syjonie powiedzą: «Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia».

Pan zapisuje w księdze ludów: *
«Oni się tam narodzili».
I tańcząc, śpiewać będą: *
«Wszystkie moje źródła są w Tobie».
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 10, 45)Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
 

EWANGELIA (Łk 9, 51-56)Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

Oto słowo Pańskie.

kliknij w czytanie, aby rozwinąć